středa 4. března 2015

OD 1.4. 2016 BUDE POVINNÉ OČKOVÁNÍ A ČIPOVÁNÍ POLITIKŮ!!!

ANO, JE TO TAK. OD 1.4. 2016 BUDE POVINNÉ OČKOVÁNÍ A ČIPOVÁNÍ POLITIKŮ!!!
PROSÍME, KDOŽ SI MYSLÍTE, ŽE JE TO EFEKTIVNÍ A NUTNÝ NÁSTROJ, PRO SPRÁVU VĚCÍ VEŘEJNÝCH A POLITICKÝCH, DEJTE PROSÍM "LIKE" A POŠLETE NAPŘÍČ POLITICKÝM SPEKTREM OBČANŮ TÉTO ZEMĚ K DALŠÍMU SCHVÁLENÍ, NECHŤ JE VIDĚT SÍLA, KTERÁ URČUJE SMĚR VÝVOJE TÉTO ZEMĚ, POTAŽMO CELÉHO SVĚTA - SÍLA PROBUZENÝCH A VĚDOMÝCH LIDÍ.


Vzhledem k tomu, že si nesmírně vážíme všech našich politiků, napadlo nás, že bychom navrhli, aby byli všichni politici od minimálně krajských pozic, kteří již svou činností evidentně dělají nesmírně užitečnou a záslužnou práci pro celou ČR, včele s prezidentem ČR a ministrem financí, povinně a pravidelně minimálně 1 x do roka očkováni. Vzhledem k jejich častým zahraničním cestám na veškeré vážné známé, ve Světě se vyskytující nemoci a virové nákazy. Z jejich vyčerpávající práce máme velké obavy, aby nebyli nemocní a celý tento úžasný, politicko-ekonomicko-farmaceuticko-chemický komplexní a skvěle fungující systém, jenž je jasně a zřetelně budován prioritně pro zdraví, blaho občanů a všech dalších živých bytostí celé planety Země nespadl, třeba jen pro jejich vážné virové, či jiné onemocnění a jejich případnou dlouhodobou absenci v práci. Navrhujeme, aby bez platného očkovacího průkazu s potvrzením lékařů o pravidelném očkování nebyli politici nadále vpouštěni do úřadů a kanceláří, vše pod pokutou několika miliónů korun, nebo raději dolarů :D

K tomu si dovolujeme navrhnout, abychom se my, občané usnesli na povinném elektronickém čipování našich politiků, a to již od termínu 1.4.2016 primárně z důvodů jejich ochrany a abychom zajistili pro tyto lidi vyvážené podmínky pro jejich politické šarvátky a konkurenceschopnost se zajištěním stejné startovací čáry na celém území EU a možná i planety Země :D. Samozřejmě také z důvodů, abychom byli jednoduše schopni oddělit "zrna od plev" - přeloženo "poctivé od nepoctivých". Jak je z titulu naší pozice zřejmé, jsou politici placeni z daní občan této země a proto se domníváme, že máme plné právo především na to, abychom mohli na svých mobilních telefonech, či tabletech ON-LINE sledovat, kde a kdy se jaký z politiků pohybuje, co zrovna dělá ve svém, veřejně placeném zaměstnání a zda pracuje v souladu s dobrými mravy ku prospěchu Českého Státu a jeho občanů. Samozřejmě pro dobro věci a pro vyloučení jakéhokoliv podezření z korupčního jednání, abychom později na politiky nemuseli posílat občanské hloubkové kontroly je nutné dohlédnout na veškeré bankovní účty politiků, další veškerý pohyb hotovosti a to opět s možností ON-LINE monitorování na našich mobilních telefonech, či tabletech. Je třeba sledovat, za co utrácí politici státní i své peníze, co nakupují, nevyjímaje nepřetržitého monitorování jejich telefonních hovorů a rozhovorů formou odposlechů proto, aby nedošlo u občanů k jakýmkoliv pochybnostem v tom, že jimi zvolený politik nečiní vše ku prospěchu celku a ČR a sám se neprávem obohacuje!!!

Tyto naše oprávněné občanské nároky musí přece každý "poctivý politik" ihned pochopit a bez problémů je zavést do své praxe, pokud nemá co skrývat a vše co činí, činí upřímně pro blaho této Země. Ostatní, nechť jdou třeba do.. k lopatě :D

Každý politik přející si dobro této Země a blaha občanů přece musí z tohoto jasně pochopit, že by tímto mohli občané konečně procitnout a zjistit, jak to vlastně všechno doopravdy je, a co se za tím vším skrývá, jak na národní, tak i nadnárodní úrovni a konečně by se s tím snad jednou pro vždy jednohlasně rozhodli něco udělat! A to přece každý poctivě smýšlející politik, pracujíc pro blaho své Země musí jednoznačně podpořit :D 

Žádné komentáře:

Okomentovat