čtvrtek 1. ledna 2015

Zamyšlení nad novými možnosti zoologických zahrad v ochraně přírody

Vážení přátelé, milovníci přírody.
Chceme lidem a všem živým, zvířecím tvorům popřát v roce 2015 mnoho zdraví, lásky a svobody. Jsme zastánci ochrany divoké přírody, ale přes to si velmi vážíme aktivit, které například zoologické zahrady v mnohých případech vyvíjejí a směřují k pomoci živým tvorům a ochraně ohrožených druhů. Přikláníme se a osobně přispíváme k ochraně přírody jinými metodami než je běžné a možné v zoologických zahradách. Necítíme formu zavírání divokých zvířat do zoologických zahrad a jejich ukazování davům lidí v jim nepřirozeném prostředí jako správný a efektivní způsob jejich ochrany a vnímáme, že je tento způsob v lidech po mnoho desítek let ukotvován a již bohužel považován za přirozený.

Je naše povědomí správné, že v zoologických zahradách jsou „vystavená divoká zvířata“ povětšinou v klecích, nebo zavřená v pro ně nepřirozených prostorách a výbězích a lidé jsou tímto podvědomě vedeni k tomu, že je to správný způsob ochrany divokých zvířat? Jsou tato divoká zvířata v tomto prostředí spokojena? Zamysleli jsme se nad tím, zda by právě zoologické zahrady mohly mimo vystavování divokých zvířat a další veřejně známé funkčnosti plnit i jiné potřeby široké veřejnosti a osvěty o ochraně přírody a ohrožených druhů divokých zvířat.

Svět se velmi rychle mění! Poslední desetiletí ubývá závratnou rychlostí díky ekonomickým zájmům hrstky lidí schovaných za nadnárodními korporacemi přirozeného prostředí pro divoká zvířata a s tím jde ruku v ruce nutnost zesílení a efektivní volba ochrany Matky Země a živých tvorů. Toto určitě nevyřeší zavření ani mnoha tisíc kusů ohrožených druhů zvířat za mříže do zoo a jejich umělý odchov v zajetí lidí s nemožností zvířat se navrátit zpět do divoké přírody. To je jako když mnozí dnešní lékaři předepisují lidem prášky a očkovací séra jak na běžícím pásu s tím, že ty nemoci snad nějak oddálí (než pacienti zemřou), namísto toho, aby našli příčinu jejich nemoci a lidem se pomohli opravdu uzdravit. Víme, byznis je byznis a ekonomika je vládcem nad celou lidskou populací, potažmo i nad Planetou Zemí:-(

Bohužel, nenasytnost nenasytných, kteří za devastací přírody a vybíjením zvířat v zájmu svých korporací z našeho úhlu pohledu většinou stojí, je druhem nemoci, na kterou po celém Světě neexistují prášky, očkovací séra, ani ústavy, či jiná zařízení, jako pro lidi s jinými duševními chorobami méně závažnými. Dochází k takovým velkoplošným devastacím přírody, deštných pralesů a nechutnému vybíjení neskutečného množství zvířat, že již není možné déle jenom čekat na to, co se stane a chodit jen občas chvíli zapomenout na realitu do zoologických zahrad, či kouknout na nějaký ten přírodopisný film o krásách divoké přírody!

Ano, ano, příroda je úžasná a nádherná. Ale pokud společně nezačneme aktivně v této věci ihned konat, tak se za několik málo let budeme na ty krásy přírody moci už opravdu dívat jen na záznamových médiích a budeme se chodit tady u nás v ČR procházet už jen třeba do chemicky ošetřených řepkových polí, která jsou však určitě zcela nezávadná lidskému zdraví. Na drahých exotických zájezdech se projdeme třeba v krásném palmovém lese určenému k produkci palmy olejné a budeme si libovat, jak jsou ty palmy nádherně, úhledně vysázené, stejně daleko od sebe, v řádcích dlouhých několik desítek kilometrů.....! Nebo zaskočíme společně do zoologické zahrady a zaplatíme si za to, že se můžeme v klidu a z bezpečí kouknout na živá „divoká zvířata“ a na svačinu si dát pár dobrých čerstvých klobásek připravených z jejich již domestikovaných příbuzných?

Je už málo času! Cítíme, že je nutné se už propojit, alespoň v určitých styčných bodech a vyvinout tak zajímavé interaktivní aktivity, které povedou v první fázi k ozdravení povědomí lidí v oblasti nutnosti zachování divoké přírody a její ochrany! Nikoliv prioritně v rozšiřování klecí a výběhů pro zbytek divokých zvířat kdekoliv na Světě.

Bylo by velmi prospěšné, aby děti i dospělí dostávali třeba v zoologických zahradách denně mnoho přínosných a pravdivých informací. Aby zde měli možnost vyslechnutí přednášek opravdových odborníků z praxe na životní prostředí a ukázat tak na takovémto hojně navštěvovaném místě rodiči s dětmi v jakém stavu se opravdu nachází Matka Země, příroda, populace divoké zvěře na souši i v mořích. A jak to vypadá s lesy a deštnými pralesy, které nám všem umožňují dýchat.

Možná, že by bylo skvělé namísto mnoha stánků s občerstvením postavit v areálech zoologických zahrad nějaké přednáškové sály pro tyto účely a třeba lidem i otevřeně říkat a upozorňovat je, že koupí a pojídáním výrobků například s palmovým olejem ze zdejších občerstvení a obchodů si nejenom vydatně ničí své zdraví, ale přispívají tím na další drancování deštných pralesů a tím i orangutanů a mnoha desítek a stovek v pralesích žijících druhů divokých zvířat, včetně kriticky ohrožených, které jsou vedle těchto stánků zavřeni v klecích a na to vše se musí trpělivě dívat :-(

Třeba také, že tygr, lev, slon, nosorožec, krokodýl, varan, orangutan, šimpanz, had či pavouk a další nádherní tvorové nejsou za mřížemi, či skly v zoologických zahradách proto, že jsou zlí a mohli by člověku nedejbože ublížit. To slýcháme velmi často z úst rodičů, kteří nevědomě i díky televizi od útlého věku své děti tímto navozováním pocitu strachu chrání před tzv. divokými, hladovými a krvelačnými šelmami a jedovatými potvorami se zájmem člověku ublížit! Bylo by možná jednoduché a ekonomicky nenáročné osadit klece a vitríny statistickými čísly, které nikdo mnoho neprezentuje a porovnat, kolik lidí napadne ročně třeba žralok, medvěd, delfín, vlk, tygr a kolik žraloků a dalších tisíce druhů zvířat denně zabije při svých krvelačných výpravách člověk.

Ještě jsme se nezmiňovali o pytlácích. To je velmi smutná kapitola sama o sobě a o jejich nadnárodními korporacemi oficiálně neposvěcených zvěrstvech je psáno mnohé. Ale proč se veřejně také nepíše a v televizních novinách  denně nevysílá o již nezvratných zvěrstvech na přírodě a zvířatech páchané ve jménu ekonomiky a našich denně přeplněných žaludků k vůli umělé honbě za ekonomickými výsledky a zisky?
Třeba i to, že za useknutou ruku orangutana obdrží „dobrý domorodý lovec“ v Indonésii nějaký ten dolar, protože ten orangutan je vlastně škodná, která ničí plantáže palmy olejné a tím ekonomické zájmy velkopěstitelů zdraví škodlivého oleje. Který je ještě k tomu obsažen snad ve všech potravinářských výrobcích? Kdo je vlastně škodná? Orangutani a další divoká zvířata, nebo lidé a jejich nenasytnost? Kde je zdravý rozum? Srdce? Cit? Kde je alespoň pud lidské sebezáchovy při uvědomění, že si sami pod sebou řežeme větve?

Možná se mýlíme, ale nejsou náklady na zařízení, jako jsou zoologické zahrady, alespoň z pohledu vynaložených prostředků na ochranu jednoho živého tvora a jeho zabezpečení v těchto zařízeních naprosto neekonomická? Pomineme-li výtěžnost ze vstupného od lidí, kteří nemají mnohdy možnost viděti žádná divoká zvířata na vlastní oči a budeme-li se dívat na věc jen z hlediska priorit v ochraně divokých, ohrožených druhů zvířat, tak asi ano.

Není lepší a ve svém důsledku daleko ekonomičtější, pro přírodu i Matku Zemi přirozené a jednodušší ochránit rozlehlá území, kde divoká zvířata přirozeně a svobodně žijí a nechat je prostě žít svůj život u nich doma? V divoké přírodě? Proč to nejde jinde a ve velkém, když to prozatím na malé části cca 40 ha jde pár Čechům z Brna v lokalitě rezervace Green Life, kteří ještě k tomu zajišťují úspěšně protipytlácké hlídky na cca 400km čtverečných v NP Gunung Leuser na Sumatře?

Níže popsaná "rovnice je o všech známých" a určitě jí podvědomě rozumí i ti, které matematika nikdy neoslovila.
JEDENZACHRÁNĚNÝ AR DEŠTNÉHO PRALESA (10x10metrů cca 900 Kč) =ZACHOVÁNÍ KOUSKU DIVOKÉ PŘÍRODY NA PLANETĚ ZEMI = DENNĚ KYSLÍKPRO 900 ŽIVÝCH BYTOSTÍ = PŘIROZENÝ DOMOV PRO NESPOČET ŽIVOČICHŮA ROSTLIN.
1 ha deštného pralesa stojí cca 90.000,- Kč. Kolik stojí například postavení a roční údržba výběhu o výměře 1ha v zoologické zahradě? Sta tisíce? Milióny?
Stavíme klece pro divoká zvířata v našich úžasných městech a jejich přirozené území denně necháme naší lhostejností drancovat a ničit? Proč?

Jsme toliko úzce propojeni s přírodou a Matkou Zemí, jen to ještě mnoho lidí není schopno rozpoznat a plně vnímat. Ať chceme, či nechceme, jedeme jak lidé, tak další živé bytosti na stejné lodi s názvem PLANETA ZEMĚ.

Vážení ředitelé, zaměstnanci a další lidé pracující v zoologických zahradách a jiných podobných zařízeních. Víme, že víte oč tu běží a víme, že vy víte, že není již času nazbyt!
Pomozte také vy aktivně chránit divokou přírodu a plíce naší planety a zapojte se do projektu Green Life, či jiných podobných projektů. Příspěvkem ze vstupného, či jiných aktivit, osobně, nebo jiným způsobem. Třeba tím, že budeme společně říkat lidem navštěvujícím zoologické zahrady pravdu o stavu Matky Země, pytláckých zvěrstvech i zvěrstvech páchaných na přírodě a zvířatech ve jménu ekonomiky a velkého bysnysu. Hlavně se prosím zapojte!

Pojďme prosím společně měnit vědomí, že není ona Země, příroda, zvířata a někde vedle nich, mimo klece žijeme my lidé, ale že jsme všichni jedno a velmi úzce spjati s planetou Zemí! Darujme k novému, významnému roku 2015 planetě Zemi a tudíž i sobě samým dárek. Chraňme divokou přírodu na celé planetě! To přece stojí za to, dát dárek Zemi a zároveň zachránit sami sebe!

S úctou

Petr a Ewa Kvasničkovi

Žádné komentáře:

Okomentovat