pondělí 23. března 2020

MĚNÍM CELÝ SVĚT SKRZE PŘIJETÍ SEBE SAMÉHO 💗

MĚNÍM CELÝ SVĚT, ČI SVĚTY SKRZE PŘIJETÍ SEBE SAMÉHO 💗

Žiji teď a tady. Skrze své lidské nohy ukotven pevně v Matce Zemi v souladu a v přijetí všeho, co jest takové, jaké to momentálně jest. Skrze své Srdce se korunní čakrou  dotýkám Otce Vesmíru. 🙏. Zásluhou tohoto vnitřního uvědomění měním sebe a tím celý Svět, či další Světy vnitřní, nebo i vnější.

Silný Bobr - JSEM na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

neděle 22. března 2020

JSME TVŮRCI, TAK TVOŘME V SOULADU A "VE-SMÍRU"

JSME TVŮRCI, TAK TVOŘME V SOULADU A "VE-SMÍRU"

Můžeme už začít být středem svého Vesmíru bez jakéhokoliv oddělení od ostatních. Jelikož oddělenost je ve svém důsledku jen a pouze iluze. Největší iluze se kterou se potýkáme. Jelikož není nikdo lepší, nebo horší. Nikdo není tam a někdo tady. Není nahoře a dole. 

Je jen JÁ JSEM, TADY A TEĎ v absolutním a jediném okamžiku. Z tohoto okamžiku skrze sílu svého vědomí a sílu svého Srdce 💗 tvoříme vše, co jest. Takže není kde a nač si stěžovat, jen hledat v sobě, najít a skrze změnu v sobě samých změnit Svět. Změnou aplikovanou v sobě samých a její realizací na vnitřní  úrovni se stáváme tvůrci budoucí reality. Jakou realitu tvoříme je jen a pouze na nás samých 🙏.

Silný Bobr - průvodce sebe sám na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

sobota 21. března 2020

TY JSI TVŮRCE, TAK TVOŘ!

TY JSI TVŮRCE, TAK TVOŘ!

NEMUSÍŠ, ALE MŮŽEŠ. 
POKUD MŮŽEŠ, ENERGIE TOHO, CO TVOŘÍŠ JE OBROVSKÁ
a ty jsi živen tím, co děláš. Tím, co tvoříš pro sebe i ostatní v radosti ze sebe naplnění.

Ty jako člověk máš pro nás všechny obrovskou hodnotu, máš-li hodnotu pro sebe sám. 

SVOBODA VOLBY = SVOBODA ŽIVOTA = SEBE NAPLNĚNÍ = SEBEREALIZACE = MOTIVACE = RADOST = ÚSPĚCH = TĚLESNÉ I DUŠEVNÍ ZDRAVÍ = ŽIVOT V MÍRU A PŘÁTELSTVÍ SE VŠÍM CO JEST.....

Doba realizace myšlenky základního příjmu se blíží? 

Už o tom mluví více a více ekonomů pod obrovským tlakem momentální situace. 

Končí Starý svět jak ho známe? 

Máš-li potenciál tvořit, tak tvoř co je ti blízké ku prospěchu všech ostatních.

Chceš-li chodit do fabriky vyrábět auta, budeme rádi. 
Chceš-li dělat cokoliv jiného ku prospěchu sobě a všem ostatním, tvoř.

Baví tě dělat cokoliv jiného, dělej to pro dobro sebe skrze své 💗 Srdce v souladu a tím i dobro všech ostatních.

Silný Bobr - JSEM na Cestě Životem skrze Srdce  💗 k Otci

STARÝ SVĚT SE ZASTAVIL. VLAK SE ROZJEL 🙏💎🙏

STARÝ SVĚT SE ZASTAVIL. VLAK SE ROZJEL 🙏💎🙏

Ve svém životě můžeme přečíst spoustu knih. Vidět spoustu filmů, shlédnout nespočet zajímavých videí. Ale nic není nad osobní zážitek, ať už tento probíhá v jakékoli části či hloubce našeho vědomí.

Jednou jsem byl probuzen brzo ráno, když byla ještě tma jakousi energií. Tato energie byla velmi příjemná. Velmi oblažující, byla z ní cítit milost a přitom obrovská síla. Byla hluboká noc, velká tma, hrobové ticho. Přesto všechno bylo viděno a slyšeno něco, čemu jsem v tu chvíli nerozuměl. 

Vlak se rozjel a již nelze tak úplně vyskočit. Pojďme v tomto vlaku do absolutního klidu.Sedněme si ve svém kupé. Dojděme si do jídelního vozu a dejme si něco dobrého. 
Dívejme se po kraji. Smějme se uvnitř sebe. Usmívejme se na všechny své bližní. 

Další zastávka je až za delší čas. Využijme tuto cestu, jelikož tato cesta vede do našeho nejbližšího cíle. Do středu našeho Srdce 💗. 

Tam bude další zastávka. Bude to zastávka, kde mnozí z nás budou vnímat, že tam ještě nebyli. Tak to však není. Stačí jít v tichosti za svou mysl a "VZPOMENOUT SI". Dovolit si to znovu "vidět a ucítit", že jsme odtud nikdy neodešli.

Budeme se rozhlížet. Navnimávat. Snažit se zjistit, kde to vůbec jsme. To je však zbytečné. Touto cestou se vlakem výše popsaným dostáváme do okamžiku TADY a TEĎ.  

Minulost se stává pouhou minulostí. Knihou ve které můžeme číst bez opětovného negativního prožívání toho co čteme. A budoucnost je tvořena našimi sny aktivované touhou našeho 💗 Srdce.

Na určité úrovni, jakoby něco klaplo. Zaplo. Při pohledu skrze naše oči se zdá, že je všechno stejné. Jen to, co je vnímáno je úplně jiné. Jiné a nové. Vše prolíná klid, který sami nevíme, kde se bere. Vše prolíná vnímání ticha i když stojíme na hlučné ulici. 

Vše se zastavilo ve svém plynutí a vše plyne dále. Bod zvratu. Bod ticha. Bod nové startovní čáry. Startovní čáry odkud není cesta skrze závod. Není už s kým, či s čím závodit. Není už kam spěchat. 

Milý příteli. Není už co hledat! Není už kam utíkat! Neexistuje ani lepší, ani horší. Nic není ani dále, ani blíže. Vše je jen tady a teď! Já Jsem Ty a Ty jsi Já.  JÁ JSEM ....  

.... a najednou je v okamžiku tomto slyšeno .....

"Jsem kdo jsem už věky věků. Chválit je mě zbytečné, odsuzovat malicherné a uctívat dětinské. "

Miluji Vás všechny 🙏. Děkuji 🙏💗. 

Silný Bobr - JSEM na Cestě Životem skrze Srdce  💗 k Otci.

pátek 20. března 2020

Vědomí "SMRTI NÁS OSVOBOZUJE"

Vědomí "SMRTI OSVOBOZUJE" sílu Ducha a aktivuje sílu Duše i těla v realitě této.

A razí  tím punc nových hodnot....
Nejvyšší punc ryzosti "ŽIVOTA". 
"JEDNOTA DUCHA"
 JEDNODUCHOST

Využijme láskyplně příležitosti událostí nám poskytnutých, seslaných a staňme se opět sami sebou v sobě samých skrze tuto příležitost ke změně.

Staňme se opět tím, kdo ovládá své pozemské životy dle svého vyššího stavu vědomí a vezměme si zpět skrze otevření svých 💗 Srdcí svou "Národní a lidskou hrdost" aktivovanou vyšším stavem vědomí zpět svojí vnitřní a tím i vnější svobodu. 

Nechť jsou všechny bytosti šťastny 🙏

Silný Bobr - JSEM na Cestě Životem skrze Srdce  💗 k Otci.

čtvrtek 19. března 2020

"JSEM KDO JSEM UŽ VĚKY VĚKŮ" a ....

"JSEM KDO JSEM UŽ VĚKY VĚKŮ"
 a ....

"Čím více vím, tím více vím, že vůbec nic nevím".

Skrze sebe cítím, že vše, co jsem JÁ je až za tím, co si myslím, nebo vnímám, že jsem JÁ. Jelikož za tím, JÁ JSEM, je skrze mně vnímáno čisté, bez jakýchkoliv možností pojmenovatelné, nehodnotitelné naprosto čisté JÁ. A až za tímto čistým JÁ je to nejčistší, do Světla zabalené pouhé a vše zahrnující "JSEM". Až za tímto JSEM, je skrze mně vnímáno to, co se snažíme, jakožto lidé již věky věků pojmenovat. Z mého úhlu vnímání to však není možné. Respektive jest. Jen to nikdy nemůže vystihnout energii toho, o čem je mluveno. A přesto, ať jsme, kdo jsme, jsme sami jednou z buněk této energie. 

Silný Bobr - JSEM na Cestě Životem skrze Srdce  💗 k Otci.

SÍLA SLOVA AKTIVOVANÁ SKRZE 💗 "SRDCE"

Síla SLOVA aktivovaná energií Srdce 💓 je jedna z nejmocnějších energií nám lidem danou darem přímo od Boha 🙏. Skrze toto uvědomění a využíváním této síly v Lásce k sobě samým a bližním svým tvoříme "Nový Svět". 

Silný Bobr - průvodce sebe sám na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci