pondělí 9. března 2015

NAPÍCHEJTE DO SEBE JEDY, MY VÁS POTOM ODŠKODNÍME!

Byli jsme se dne 9.3. 2015 s manželkou podívat na demonstraci za svobodu očkování, protože již také považujeme snahy našich mocných za příliš opovážlivé, až nechutné. Osobně musím říci, že jsem měl pocit z vystoupení pana ministra Němečka, který tam dorazil na pár minut ze své vyhřáté kanceláře, že protože on by nechtěl dávat své děti do školky, či školy s neočkovanými dětmi, tak musí celá země své děti naočkovat!!! A je asi prakticky jedno, zda bude pár stovek, či tisíce případů, kdy tyto očkované děti budou zásluhou tohoto aktu do konce svých životů nenávratně postiženy. Pro pana ministra je to však všechno dokonce tak jednoduché, že v takovém případě vezme peníze státu, tudíž nás, daňových poplatníků a nějak takové rodiče poškozených dětí finančně odškodní :D 

Jsem ve škole někdy chyběl  a tuto rovnici nějak opravdu nepobírám: 

1) Nařídím pod nemalými postihy lidem, aby do dětí cpali prokazatelně jedovaté látky, které jejich zdraví dle mnoha odborných studií a dokonce již celosvětových výzkumů poškozují.
2) Vyberu od "svých poddaných" prachy na daních a pokud se náhodou někdo ozve, komu očkování zničí život, tak mu něco z těch peněz odloupnu, aby mlčel a byl rád, že je rád! 

Co za tím je? Tomu se říká demokracie, svoboda a odpovědnost? 

Arogantní a demagogické vystoupení, které dnes pro mě předvedl pan Němeček mě více jen utvrzuje v tom, že jde především o velký byznys, nikoliv o zdraví dětí a lidí, kteří v tom pro mocné hrají již jen zdroj peněz a otravný hmyz, který překáží dobrým obchodům na vysoké úrovni, pokud reptají. Nepomohly mu ani naučené fráze z parlamentu a schovávání se za masku demokracie, svobody projevu a názoru. Bylo to už tak průhledné, že se smály i přítomné malé děti :D 

Po těchto frázích však naskočil opět pragmatismus a řeč o tom, že stát má právo nařizovat ....... To mě však nějak nesedí, protože si myslím, že stát jsme my občané, nikoliv organizace několika lidí, které jsme do těchto funkcí ať chtěně, či nechtěně dosadili. Ale takový už je tento systém shnilý, že takovéto věci umožňuje a Stát je vlastně oddělená složka mocných od samotných lidí! 

Vlastně sám nevím, komu by mělo pár psychicky narušených lidí vlastně cokoliv nařizovat, ale já jsem svobodná a odpovědná bytost sama za sebe a ani stát, ani nikdo jiný mě nemá právo nařizovat vůbec nic. Tím více v oblastech, které prokazatelně poškozují můj život! Tím nikterak nepopírám svou plnou odpovědnost za svůj život, své okolí a své činy.

Každý člověk i s minimálním rozhledem na internetu ví, že již existuje toliko odborných posudků, toliko důkazů o propojenosti celého systému na plán mocných, včele s Billem Gatesem a záměru snížení lidské populace s možností si na tom ještě přivydělat nějakou tu pětku formou napojení lidí již v útlém věku na "dodávky dobrot" od farmaceutických společností, že není možné, aby politici již snad dokázali toto celé ještě před širokou veřejností utajit a neustále hrát tu "hru na vlky a poslušné ovečky". Jsem sám zvědav, jak dlouho to ještě lidé budou ochotni hrát a budou v rolích oveček v ohrádkách s elektrickým ohradníkem.

My už jsme s manželkou shodou všech našich životních situací mimo tento plot a musím všem zodpovědně říci, že je tu daleko svobodněji a lépe se tu dýchá :D Tak co, lidičky, půjdete to také ozkoušet? Myslím, že až to zkusíte, zpátky se už nikdy vrátit nebudete chtít. Hlavně se nebojte změn, protože je tady opravdu dobře! 

středa 4. března 2015

OD 1.4. 2016 BUDE POVINNÉ OČKOVÁNÍ A ČIPOVÁNÍ POLITIKŮ!!!

ANO, JE TO TAK. OD 1.4. 2016 BUDE POVINNÉ OČKOVÁNÍ A ČIPOVÁNÍ POLITIKŮ!!!
PROSÍME, KDOŽ SI MYSLÍTE, ŽE JE TO EFEKTIVNÍ A NUTNÝ NÁSTROJ, PRO SPRÁVU VĚCÍ VEŘEJNÝCH A POLITICKÝCH, DEJTE PROSÍM "LIKE" A POŠLETE NAPŘÍČ POLITICKÝM SPEKTREM OBČANŮ TÉTO ZEMĚ K DALŠÍMU SCHVÁLENÍ, NECHŤ JE VIDĚT SÍLA, KTERÁ URČUJE SMĚR VÝVOJE TÉTO ZEMĚ, POTAŽMO CELÉHO SVĚTA - SÍLA PROBUZENÝCH A VĚDOMÝCH LIDÍ.


Vzhledem k tomu, že si nesmírně vážíme všech našich politiků, napadlo nás, že bychom navrhli, aby byli všichni politici od minimálně krajských pozic, kteří již svou činností evidentně dělají nesmírně užitečnou a záslužnou práci pro celou ČR, včele s prezidentem ČR a ministrem financí, povinně a pravidelně minimálně 1 x do roka očkováni. Vzhledem k jejich častým zahraničním cestám na veškeré vážné známé, ve Světě se vyskytující nemoci a virové nákazy. Z jejich vyčerpávající práce máme velké obavy, aby nebyli nemocní a celý tento úžasný, politicko-ekonomicko-farmaceuticko-chemický komplexní a skvěle fungující systém, jenž je jasně a zřetelně budován prioritně pro zdraví, blaho občanů a všech dalších živých bytostí celé planety Země nespadl, třeba jen pro jejich vážné virové, či jiné onemocnění a jejich případnou dlouhodobou absenci v práci. Navrhujeme, aby bez platného očkovacího průkazu s potvrzením lékařů o pravidelném očkování nebyli politici nadále vpouštěni do úřadů a kanceláří, vše pod pokutou několika miliónů korun, nebo raději dolarů :D

K tomu si dovolujeme navrhnout, abychom se my, občané usnesli na povinném elektronickém čipování našich politiků, a to již od termínu 1.4.2016 primárně z důvodů jejich ochrany a abychom zajistili pro tyto lidi vyvážené podmínky pro jejich politické šarvátky a konkurenceschopnost se zajištěním stejné startovací čáry na celém území EU a možná i planety Země :D. Samozřejmě také z důvodů, abychom byli jednoduše schopni oddělit "zrna od plev" - přeloženo "poctivé od nepoctivých". Jak je z titulu naší pozice zřejmé, jsou politici placeni z daní občan této země a proto se domníváme, že máme plné právo především na to, abychom mohli na svých mobilních telefonech, či tabletech ON-LINE sledovat, kde a kdy se jaký z politiků pohybuje, co zrovna dělá ve svém, veřejně placeném zaměstnání a zda pracuje v souladu s dobrými mravy ku prospěchu Českého Státu a jeho občanů. Samozřejmě pro dobro věci a pro vyloučení jakéhokoliv podezření z korupčního jednání, abychom později na politiky nemuseli posílat občanské hloubkové kontroly je nutné dohlédnout na veškeré bankovní účty politiků, další veškerý pohyb hotovosti a to opět s možností ON-LINE monitorování na našich mobilních telefonech, či tabletech. Je třeba sledovat, za co utrácí politici státní i své peníze, co nakupují, nevyjímaje nepřetržitého monitorování jejich telefonních hovorů a rozhovorů formou odposlechů proto, aby nedošlo u občanů k jakýmkoliv pochybnostem v tom, že jimi zvolený politik nečiní vše ku prospěchu celku a ČR a sám se neprávem obohacuje!!!

Tyto naše oprávněné občanské nároky musí přece každý "poctivý politik" ihned pochopit a bez problémů je zavést do své praxe, pokud nemá co skrývat a vše co činí, činí upřímně pro blaho této Země. Ostatní, nechť jdou třeba do.. k lopatě :D

Každý politik přející si dobro této Země a blaha občanů přece musí z tohoto jasně pochopit, že by tímto mohli občané konečně procitnout a zjistit, jak to vlastně všechno doopravdy je, a co se za tím vším skrývá, jak na národní, tak i nadnárodní úrovni a konečně by se s tím snad jednou pro vždy jednohlasně rozhodli něco udělat! A to přece každý poctivě smýšlející politik, pracujíc pro blaho své Země musí jednoznačně podpořit :D 

neděle 1. března 2015

OČKOVÁNÍ JE ORGANIZOVANÝ ZLOČIN - Mudr Tomáš Lebenhart


Díky panu Lebenhartovi, že takto veřejně dokáže promluvit o tom, co ví z vlastní praxe. A co na to ti z "vršků", kteří potvrdili povinnost očkování a budou k této genocidě dále násilně nutit děti i rodiče? Podepisují se tímto "vědomě" na této genocidě? Umí také vystoupit z řady a říci pravdivě celé veřejnosti, proč tak hlasují a proč nedají lidem svobodu a možnost svobodného rozhodnutí? Už je to vše tak okaté, směšné, až smutné, jako těsně před rokem 1989 s jiným režimem, který má na svých bedrech jiné genocidy!!!

Možná proto, že už máme děti dospělé a zažili jsme s manželkou i dětmi před lety velmi očistné období, vnímám tyto problémy jinak. Vidím však, že lidí, kteří nechtějí očkovat své děti je již desítky tisíc. Proč se například maminy nedomluví ve městech a vesnicích mezi sebou a nezačnou si dělat svůj systém hlídání dětí, když do školky neočkované děti nebudou chtít přijmout? Hlídání dětí navzájem ...... Nebo tábory? Proč tábory, kam se neočkované dítě nedostane? Jdou přece uskutečnit rodinné pobyty s dětmi a jiné akce. Může vám to někdo zakázat? Systém nás všechny velmi vydírá a usurpuje, tak z něj pojďme ven! Kdo nás tam vlastně uvnitř drží? Myslím, že jen my sami a náš strach a obavy z toho, co bude.

Co se vám může stát, když vystoupíte z tohoto megalomanského ekonomicko-otrokářského systému? Všechny živé bytosti mají na planetě Zemi právo na svobodu!!! Tak pokud nám ji úředníci upírají, prostě si ji vytvoříme sami. Respektive si ji sami můžeme vzít zpět. Jen se lidé musí umět zbavit svých strachů a obav.

Jak nás může systém donutit dělat to, co nechceme? Jen přes majetek, výhrůžky pokut a exekucí. Vždyť to jsou jedni a titíž lidé. Když nedostanou z lidí peníze za nutnost celoživotního používání farmaceutických výrobků od útlého věku, chtějí si je vzít jinak. Třeba na zabavení majetku, či pokutách. Pokud z tohoto nebudeme mít strach, otevřou se nám nové dveře s novými možnostmi. Ve všech pohádkách je to zaznamenáno a život je přece pro svobodné bytosti pohádkou. Říká se tam: Udělej bez obav krok do propasti a ...... z propasti (naší mysli) se ihned stává nový a krásně barevný Svět.

Lidičky, nebojte se výhrůžek tzv. mocných. Oni vědí, že jsou již úplně bezmocní a proto dávají neustále vědět o své moci! Dělejte, co vám radí vaše srdce a nenechejte se ovládat. Vaše srdce vědí, co mají dělat a kam jít. Tak tam prostě běžte! Že máte strach?

Máte strach co bude, když nebudete očkovat své děti? Nevíte, jak se s ním vypořádat? Strach je jen iluze, která drží lidi za plotem. To pravé poznání, svoboda a štěstí je na druhé straně. Tak se nebojme s úctou a pokorou k sobě samým, k Vesmíru a Matce Zemi dělat to, co chceme a jak to chceme. A proto neočkujme naše děti, pokud to nechceme!

Zde je ještě jednoduchý návod, jak se zbavit strachu!!!