středa 28. listopadu 2018

ODPOVĚDNOST ZA......

KAŽDÝ NESEME ODPOVĚDNOST "JEN A POUZE" ZE SEBE SAMA. A SKRZE TENTO STAV UVĚDOMĚNÍ ODPOVÍDÁME ZA VŠE V NÁS A TÍM I  OKOLO NÁS.

Silný Bobr

úterý 27. listopadu 2018

ŠTÉSTÍ

ŠTĚSTÍ? OPRAVDOVÉ ŠTĚSTÍ JE NAPROSTO VYROVNANÝ STAV TĚLA, MYSLI A DUŠE.

Silný Bobr

neděle 25. listopadu 2018

TADY A TEĎ

JSME JEN TADY A TEĎ! NENÍ PROTO DŮLEŽITÉ, "JAKÉ TO BYLO KDYŽ..."., NEBO "JAKÉ TO BUDE AŽ ...."

Silný Bobr

ZÁZRAKY

ZÁZRAKY NEEXISTUJÍ! JELIKOŽ TEPRVE ZA-ZRAKY JE VŠE, CO JEST .....

Silný Bobr

pátek 23. listopadu 2018

ZMĚNA SKRZE LÁSKU

NECHŤ BOŽÍ LÁSKA PROCHÁZEJÍCÍ SKRZE SRDCE KAŽDÉHO ČLOVĚKA MĚNÍ CELÝ SVĚT ....

Silný Bobr

čtvrtek 22. listopadu 2018

REAKTIVACE

ROZHODL JSEM SE RE-AKTIVOVAT A VZÍT SI ZPĚT SVOU MOUDROST ZÍSKÁVANOU SKRZE ZKUŠENOSTI PO VĚKY VĚKŮ......

Silný Bobr

úterý 20. listopadu 2018

BOHATSTVÍ JE DAR

BOHATÝ TEN, KDOŽ PŘED SEBOU SAMÝM ANI OKOLÍM SVÉ VNITŘNÍ BOHATSTVÍ NESKRÝVÁ....

Silný Bobr

CHUDÁK TEN ...


CHUDÁK TEN, KDOŽ ZA CHUDÁKY OSTATNÍ POVAŽUJE A UBÍRÁ TÍM SÍLU JEJICH DUŠE....

Silný Bobr

JSEM KDO JSEM ....


JSEM KDO JSEM UŽ VĚKY VĚKŮ. CHVÁLIT JE MĚ ZBYTEČNÉ, ODSUZOVAT MALICHERNÉ A UCTÍVAT DĚTINSKÉ.

Silný Bobr

VNÍMÁNÍ SEBE SAMA


NIC SE NEZMĚNILO A VŠE JE RÁZEM ÚPLNĚ NOVÉ A JINÉ! CÍTÍM NAPŘÍMO SKRZE SVOU DUŠI DUCHA ....

Silný Bobr

Prožívání ŽIVOTA


PROŽÍVÁNÍM ŽIVOTA TEĎ A TADY SKRZE DRUHÉ, PROŽÍVÁME SEBE SAMA NA VÍCE ÚROVNÍCH ....

Silný Bobr

Modlitba SRDCE

NECHŤ VŠICHNI TI, KDOŽ SKRZE SVÉ SRDCE POMYSLÍ NA ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ OSTATNÍCH, JSOU UZDRAVENÍ. AMEN ...

Silný Bobr

Radost


VNÍMÁNÍM RADOSTI PROCHÁZEJÍCÍ SKRZE DRUHÉ ZAŽÍVÁM SVOU OPRAVDOVOU NITERNOU RADOST...

Silný Bobr

Život naplno


RADĚJI UMŘU NA ŽIVOT, NEŽ ABYCH ŽIL V NEUSTÁLÉ SMRTI ....

Silný Bobr