čtvrtek 17. března 2022

RYCHLEJI K SOBĚ

DEMO-KRACIE a její pojetí rovnosti a spravedlnosti pro všechny. Je moudré se podívati na to, co znamená pojem KRACIE a co značí pojem DEMO. Poté bude možné uviděti více a ucítit na jaké to jsme křižovatce. Cítěno křižovatce na vnější úrovni a primárně na úrovni vnitřní a v jasnosti krok za krokem pokračovat k sobě samým v sobě samých s minimálním ovlivněním od energií, jenž nejsou námi. Máme nyní možnost dostati se rychleji tam, uvnitř nás, kde jsme v JÁDRU A PRAVDĚ DOMA.

JSME na cestě skrze Srdce 💓 k sobě
www.prilezitostkezmene.cz