neděle 26. května 2024

VESMÍR SI PŘEJE...

VESMÍR si přeje, abych byl po všech stránkách "středem" hojnosti a milosti, jakož i on sám jest. Pro mou bytost je to laskavé a úžasné, tudíž tak činím a jsem tím v souladnosti.

Prožíváním skrze tělesnost předávám informace VESMÍRU s uvědoměním, že se učím tímto sám, jelikož Já jsem On a On je přítomen v mých buňkách, respektive v každé buňce mého Člověka. Z toho jest opět patrna podstata Jedno-Duchosti, velikosti a moudrosti Všehomíra 🙏

Říká nám všem: 

...projdi přes lávku nevědomosti, balast starých zkušeností a dlouhodobé zapomnění na podstatu. Jakmile uděláš v jasnosti a vnitřní milosti k sobě samému první krok ke mě, podám ti ruku.

NataRA

www.prilezitostkezmene.cz


sobota 18. listopadu 2023

CESTA JE CÍLEM CESTY

S plným vědomím, že cesta je cílem cesty jdu krok za krokem touto cestou do nitra k vrcholu sebe samého 🙏
NataRa

www prilezitostkezmene.cz

čtvrtek 16. listopadu 2023

REALITA JE POUHÝM SNEM MYSLI

Vše, co se děje v této frekvenci většinové reality je jen hra.

Ale je důležité to vždy na někoho svést. Třeba na trh, který ve skutečnosti vlastně neexistuje a je to jen výmysl lidské mysli. Za vysoké ceny potravin a jiných komodit může lidská mysl, která vytvořila tento pseudosvět představ a vnukla jej převážně většině lidstva jako fakt, založený na důkazech materie. Až většinu lidí přestane bavit hrát tato hra "člověče zlob se" a bude viditelné kdo za touto hrou "monopoly" v realitě stojí, celá tato legrace spadne jako domeček z karet zpět do opravdové smysluplné reality života. 

NataRa
www.prilezitostkezmene.cz

pátek 17. února 2023

"ČLOVĚK" JE BYTOSTÍ VIBRUJÍCÍ NAD HROU VĚDOMÍ

Pokud se dokážeme oprostit od hry vědomí, která je nám velmi sofistikovaně podsouvána z prostoru ovládaného těmi, kteří umí s touto hrou vědomí pracovat, zjistíme, že pokud nebudeme dávat vnitřní a tím i vnější pozornost těmto hrám vědomí, dokážeme tímto přesunout nás samé do prostoru, kde už tato hra nemá žádnou sílu a moc. A zjistíme, že v tomto novém prostoru jsme opravdu doma, kde je mír, láska a bezpečí, jenž se z nás samých přirozeně rozprostírá v kvantovém vibračním poli námi tímto stavem oplodňovaným, což ve svém důsledku přináší přirozeně klid, mír a blahobyt na všech úrovních v celém tomto poli. 

NataRa
www.prilezitostkezmene.cz


úterý 31. ledna 2023

NADHLÉDNUTÍ NAD ILUZI VNÍMÁNÍ VĚDOMÍ 👁️

Už od dob Nikoly Tesly, respektive od dob počátku Vesmíru je to zřejmé a jasné. Jen iluze vnímání, do kterých jsme byli pohlceni, ve kterých jsme byli našimi předky vedení a vychováváni, včetně iluzí výhradní důležitosti samotné matérie je v těchto časech možné prohlédnout a nabytím moudrosti prosvítit natolik, abychom se opět mohli stát sami sebou ve všech aspektech a se všemi aspekty Daru Života. 

NataRa
www.prilezitostkezmene.cz

pondělí 11. července 2022

JÁ UŽ NEJSEM JÁ, JÁ UŽ POUZE "JSEM"

Existují možnosti, jak posunout naše vnímání z hodnot lidských k vnímání hodnoty z pozice "Člověka" galaktického. 

Pokud jest naše touha státi se vysoce aktivním pozorovatelem tvořící realitu svou v realitě globální, jest to možné na základě vyššího stavu vědomě uvedeného do stavu aktivní tvorby na vyšší frekvenční úrovni. 

Z této úrovně přesahující úroveň frekvence dosavadní reality je možné aplikovat energetický přepis v souladnosti s vyšším záměrem Nové reality, jenž je v plné souladnosti se záměrem vyššího celku a záměrem samotné Matky Země.

Vědomou průchodností energie v našich Srdcích 💞 skrze pozornost zásluhou vnitřního pozorovatele, jenž vše vnímá, avšak nic nekomentuje a neřeší můžeme uvidět sami sebe v pozici tohoto pozorovatele. Uvidět, ucítit sami sebe v těle toho, kým si naše mysl myslí, že jsme.

V okamžiku tomto můžeme vnímat, že nejsme to, co si naše mysl myslí a to samé platí o všem ostatním, co jsme se v této tělesnosti léta učili vnímat jako realitu.

Skrze tento pohled, pocit, můžeme cítit, že jsme ve své pravdě TEN, kdo vše okolo nás i v nás, včetně naší tělesnosti tvoří.

Ten, kdo má sílu a  moc stavět i bořit, ničit i tvořit. Odevzdávat vědomě, či nevědomě svou božskou moc a být nemocný.
 
Nebo být vědomě v sobě sám a uplatňovat vyšší rezonancí svou velikou moc a stát se v sobě sám "MOCNÝM" v plném propojení.

JÁ UŽ NEJSEM JÁ, JÁ UŽ POUZE JSEM.....

JSEM na Cestě Životem skrze Srdce 💓 k sobě
NataRa
www.prilezitostkezmene.cz

neděle 10. července 2022

NÁVRAT K PODSTATĚ ✨

Lidské Duše dobré, Duše moudré.

Vnímám, jak energie jinakostí zmítá lidskými Dušemi, respektive lidmi, jelikož kontemplace energie celistvosti nedosáhla plného potenciálu prostoupení skrze myšlenkové vzory a vzorce postarších energetických formátů, jenž ve svém důsledku nejsou a nikdy nebyli přirozenou součástí našich Bytostí  i tělesnosti, kde se nyní ve velké většině nacházíme v rámci tohoto oslovení, které je pro ty, jenž touží uvidět připravenost v jejich osobních energetických polích v jejich blízkosti a dosahu pro okamžitou změnu. 

Změnu, která není aktivována chtěním, potřebou, nutností a dalšími postaršími cizími vzory námi nevědomě převzatými, nýbrž skrze hluboký po-cit, jenž vyvěrá ze středu našich Srdcí v plné souladnosti a propojením s naší Duše v napojení na Esenci všeho, co jest, všeho, co tvoří i Nás v Nás.

V textech, jenž prostupují Petra, jakožto Avatara esence jeho Bytosti je mnohé obsaženo i s kódy aplikujícími možnosti ucítění energie pro toho, kdož vnímá, respektive alespoň touží vnímat, po-cítí mnohé, co jest za obsahem sdělení. Jelikož, jak jsem již do textů různých znamenal, že až za našimi smysly jest to, co hledáme když V PRAVDĚ JSME. I to, že není již hledati což, pokud se plně dotkneme esence sebe sama ve formátu pouhého, neuchopitelného, nikdy nekončícího pouhého Jedno-Duchého "JSEM" v těle lidském.

JSEM na Cestě Životem skrze Srdce 💓 k sobě
NataRa
www.prilezitostkezmene.cz