pátek 17. února 2023

"ČLOVĚK" JE BYTOSTÍ VIBRUJÍCÍ NAD HROU VĚDOMÍ

Pokud se dokážeme oprostit od hry vědomí, která je nám velmi sofistikovaně podsouvána z prostoru ovládaného těmi, kteří umí s touto hrou vědomí pracovat, zjistíme, že pokud nebudeme dávat vnitřní a tím i vnější pozornost těmto hrám vědomí, dokážeme tímto přesunout nás samé do prostoru, kde už tato hra nemá žádnou sílu a moc. A zjistíme, že v tomto novém prostoru jsme opravdu doma, kde je mír, láska a bezpečí, jenž se z nás samých přirozeně rozprostírá v kvantovém vibračním poli námi tímto stavem oplodňovaným, což ve svém důsledku přináší přirozeně klid, mír a blahobyt na všech úrovních v celém tomto poli. 

NataRa
www.prilezitostkezmene.cz


úterý 31. ledna 2023

NADHLÉDNUTÍ NAD ILUZI VNÍMÁNÍ VĚDOMÍ 👁️

Už od dob Nikoly Tesly, respektive od dob počátku Vesmíru je to zřejmé a jasné. Jen iluze vnímání, do kterých jsme byli pohlceni, ve kterých jsme byli našimi předky vedení a vychováváni, včetně iluzí výhradní důležitosti samotné matérie je v těchto časech možné prohlédnout a nabytím moudrosti prosvítit natolik, abychom se opět mohli stát sami sebou ve všech aspektech a se všemi aspekty Daru Života. 

NataRa
www.prilezitostkezmene.cz