úterý 17. května 2022

OSVOBOZENÍ DUŠE

Osvobozuji se od všech prokletí, zakletí, vztahů, které jsou uzavírající, omezující, upoutávající, uvězňující mnou samým, mně samého, jinou Duší, či entitou vytvořené. Ruším teď a tady všechna pouta na všech úrovních ve všech prostorech a časech. Nechť je má energie pod ochranou Univerza a mojí Duše v plné svobodě a volnosti. Tak se staň!

JSEM na cestě skrze Srdce 💖 k sobě...
www.prilezitostkezmene.cz