pondělí 11. července 2022

JÁ UŽ NEJSEM JÁ, JÁ UŽ POUZE "JSEM"

Existují možnosti, jak posunout naše vnímání z hodnot lidských k vnímání hodnoty z pozice "Člověka" galaktického. 

Pokud jest naše touha státi se vysoce aktivním pozorovatelem tvořící realitu svou v realitě globální, jest to možné na základě vyššího stavu vědomě uvedeného do stavu aktivní tvorby na vyšší frekvenční úrovni. 

Z této úrovně přesahující úroveň frekvence dosavadní reality je možné aplikovat energetický přepis v souladnosti s vyšším záměrem Nové reality, jenž je v plné souladnosti se záměrem vyššího celku a záměrem samotné Matky Země.

Vědomou průchodností energie v našich Srdcích 💞 skrze pozornost zásluhou vnitřního pozorovatele, jenž vše vnímá, avšak nic nekomentuje a neřeší můžeme uvidět sami sebe v pozici tohoto pozorovatele. Uvidět, ucítit sami sebe v těle toho, kým si naše mysl myslí, že jsme.

V okamžiku tomto můžeme vnímat, že nejsme to, co si naše mysl myslí a to samé platí o všem ostatním, co jsme se v této tělesnosti léta učili vnímat jako realitu.

Skrze tento pohled, pocit, můžeme cítit, že jsme ve své pravdě TEN, kdo vše okolo nás i v nás, včetně naší tělesnosti tvoří.

Ten, kdo má sílu a  moc stavět i bořit, ničit i tvořit. Odevzdávat vědomě, či nevědomě svou božskou moc a být nemocný.
 
Nebo být vědomě v sobě sám a uplatňovat vyšší rezonancí svou velikou moc a stát se v sobě sám "MOCNÝM" v plném propojení.

JÁ UŽ NEJSEM JÁ, JÁ UŽ POUZE JSEM.....

JSEM na Cestě Životem skrze Srdce 💓 k sobě
NataRa
www.prilezitostkezmene.cz

neděle 10. července 2022

NÁVRAT K PODSTATĚ ✨

Lidské Duše dobré, Duše moudré.

Vnímám, jak energie jinakostí zmítá lidskými Dušemi, respektive lidmi, jelikož kontemplace energie celistvosti nedosáhla plného potenciálu prostoupení skrze myšlenkové vzory a vzorce postarších energetických formátů, jenž ve svém důsledku nejsou a nikdy nebyli přirozenou součástí našich Bytostí  i tělesnosti, kde se nyní ve velké většině nacházíme v rámci tohoto oslovení, které je pro ty, jenž touží uvidět připravenost v jejich osobních energetických polích v jejich blízkosti a dosahu pro okamžitou změnu. 

Změnu, která není aktivována chtěním, potřebou, nutností a dalšími postaršími cizími vzory námi nevědomě převzatými, nýbrž skrze hluboký po-cit, jenž vyvěrá ze středu našich Srdcí v plné souladnosti a propojením s naší Duše v napojení na Esenci všeho, co jest, všeho, co tvoří i Nás v Nás.

V textech, jenž prostupují Petra, jakožto Avatara esence jeho Bytosti je mnohé obsaženo i s kódy aplikujícími možnosti ucítění energie pro toho, kdož vnímá, respektive alespoň touží vnímat, po-cítí mnohé, co jest za obsahem sdělení. Jelikož, jak jsem již do textů různých znamenal, že až za našimi smysly jest to, co hledáme když V PRAVDĚ JSME. I to, že není již hledati což, pokud se plně dotkneme esence sebe sama ve formátu pouhého, neuchopitelného, nikdy nekončícího pouhého Jedno-Duchého "JSEM" v těle lidském.

JSEM na Cestě Životem skrze Srdce 💓 k sobě
NataRa
www.prilezitostkezmene.cz

pátek 8. července 2022

Dar Duše Duším skrze energie Slova(nů)✨

Vděčnost je energie Světelnosti Duše skrze Srdce 💖 "Člověka" již po věky věků. 

Skrze slovo, slova je vyjádření pocitu a citu bytosti vždy nepřesné a frekvenčně obalené pouhou možností člověka. 

Jakmile odhodíme vše, co nejsme my a staneme se "Člověkem", vyjádření se posune na úroveň vyšší frekvence. Po tomto aktu následuje možnost vyjádření pocitu skrze Duši jiné Duši ještě skrze formu, "Člověka". Poté již následuje vyjádření formou pouhé energie Duše Duši. 

V "Nové Zemi" existuje možnost prolnutí vším a se vším ještě s možností býti v těle "Člověka", což je nesmírný, Vesmírný Dar 🙏.

Děkuji, jsem ve Vděčnosti, tudíž ve Věčnosti 🙏💞

JSEM na cestě skrze Srdce 💓 k sobě
www.prilezitostkezmene.cz