úterý 17. května 2022

OSVOBOZENÍ DUŠE

Osvobozuji se od všech prokletí, zakletí, vztahů, které jsou uzavírající, omezující, upoutávající, uvězňující mnou samým, mně samého, jinou Duší, či entitou vytvořené. Ruším teď a tady všechna pouta na všech úrovních ve všech prostorech a časech. Nechť je má energie pod ochranou Univerza a mojí Duše v plné svobodě a volnosti. Tak se staň!

JSEM na cestě skrze Srdce 💖 k sobě...
www prilezitostkezmene.cz

čtvrtek 17. března 2022

RYCHLEJI K SOBĚ

DEMO-KRACIE a její pojetí rovnosti a spravedlnosti pro všechny. Je moudré se podívati na to, co znamená pojem KRACIE a co značí pojem DEMO. Poté bude možné uviděti více a ucítit na jaké to jsme křižovatce. Cítěno křižovatce na vnější úrovni a primárně na úrovni vnitřní a v jasnosti krok za krokem pokračovat k sobě samým v sobě samých s minimálním ovlivněním od energií, jenž nejsou námi. Máme nyní možnost dostati se rychleji tam, uvnitř nás, kde jsme v JÁDRU A PRAVDĚ DOMA.

JSME na cestě skrze Srdce 💓 k sobě
www.prilezitostkezmene.cz