neděle 29. března 2020

Z "TEĎ a TADY" DO JEDNOTY

VSTUPME SPOLEČNĚ Z "TEĎ a TADY" DO "MULTIDIMENZIONALITY"

Protože až za našimi pěti smysly se skrývá opravdovost nás samých. 

Opravdovost toho, kdo skutečně jsme. Opravdovost samotného uvidění "Daru ŽIVOTA" ve své celkovosti a takovosti.

Až za naším 👋 "HMATEM" 👋 se skrývá plná "Citlivost" 💗 ke všemu živému i neživému...

Až za našimi 🌸"POCITY"🌸 se skrývá "Cítění" a možnost ucítění toho nejlepšího pro naše "TĚLO" a "DUŠI" předáním vedení v plné důvěře svému Srdci 💗 a tím i svému vyššímu JÁ...

Až za naším 👁️ "ZRAKEM" 👁️ se skrývá možnost vidění a žití "Zázraků" tvořené skrze naše Srdce 💗 ve své obyčejnosti jejich projevením se...

Až za naším 👂"SLUCHEM"👂 se skrývá možnost "Slyšení" sebe sama a tím i ostatních v propojení jednoho pulzujícího organismu - jednoho rytmu Srdce 💗...

Až za naší 🍔 "CHUTÍ" 🍔 se skrývá možnost "VYCHUTNÁVAT" cokoliv s chutí a Láskou skrze své Srdce 💗 v sobě samém a tím i s ostatními bližními svými...

To vše se rázem propojí v našem 💓SRDCI 💓 a ŽIVOT bude ŽIVOTEM, VESMÍR našim opravdovým OTCEM, ZEMĚ naši MATKOU a my sami budeme mít možnost se stát opět radostnými DĚTMI hrajícími si v neutuchajícím zájmu v jediném existujícím okamžiku TEĎ a TADY.

Silný Bobr - JSEM na cestě Životem skrze "Srdce" 💖 k "Otcipátek 27. března 2020

VĚDOMÍ SEBE SAMA

Skrze své osobní zkušenosti vnímám, že dostat se za mysl je základem pro vnímání své Duše a tím podstaty života jako takového. Až ve mně samotném nechám umřít to co nejsem JÁ, stávám se nesmrtelným. 

Již bylo moudrými dávno vyřčeno:

“KDYŽ ZEMŘU, NEŽ ZEMŘU, TAK NEZEMŘU AŽ ZEMŘU“

Jednoduchost tohoto rčení je znatelná. Dostat se však pro nás lidi do tohoto stavu vnímání je dle mého pocitu to proč jsme tady. Skrze fyzické prožitky zásluhou našich veškerých těl projít až co nejblíže k naší samotné Duši, kde teprve můžeme na plnou cítit kdo opravdu jsme. 

Silný Bobr - JSEM na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

středa 25. března 2020

JSEM KDO JSEM, JSEM V LÁSCE

🙏JSEM V POCHOPENÍ🙏
💗JSEM V LÁSCE💗
💖JÁ JSEM💖
💎JSEM💎

Reaktivace energie 💗SRDCE💗 skrze původní sílu 💥RA💥, jenž je pro všechny DOSTI, a realizace "ŽIVOTA" v "Lásce" a napojení na tento nejvyšší "ZDROJ SÍLY" přirozeně tvoří vše, co jest v té samé energii. 

V této energii jsme sami sebou, žijící v jasnosti s viditelností Boha v každé vteřině Života, v každém zrnku písku, v každém jednání sebe sama a všeho, co jest, jenž se přirozeně projevuje.

Projevením této energie není nic v rozporu a tudíž se vytrácí potřeba porovnávání, závisti, nepřejícnosti či jiných patologii nám lidem toliko dobře známých.

Tímto se vytrácí i oddělenost, jakožto druh starého typu energie, která je přirozeně v těchto časech vzestoupení energií sama na ústupu. 

To může mnoho lidských bytostí vrhat do stavu ztracenosti, nepochopení, strachu, nepřejícnosti, nelásky a boje. 

Žijme v Lásce, Pochopení, Soucitu a pomozme tím vzestupu sobě samým, ostatní jedincům a tím i celé Matce, Planetě Zemi.

Silný Bobr - JSEM na cestě Životem skrze Srdce 💗 k Otci.

TY JSI SVÉ ŠTĚSTÍ 💎💗💎

HLEDÁŠ ŠTĚSTÍ? 
TY JSI SVÉ ŠTĚSTÍ 💎

Štěstí? Hledáte štěstí? Kde? Jak? Už dlouho? 

Já jsem šel mnohokrát těsně okolo něho. Těsně jsem ho milionkrát minul 😁. A zase potvora uteklo 😏. Když se mi to stalo, začal jsem znovu a znovu hledat. A jednou jsem si vzpomněl na přísloví: 

"Nechoď houby jenom hledat, začni je  chodit nacházet a sbírat". 

Převedl jsem si toto moudro do hledání štěstí.  A jednou se stalo, že jsem samovolně a přirozeně  přestal hledat štěstí. 

Ano, teď jsem ho našel!
Našel jsem ho teď. 

Ale zase mi ho někdo vzal! 
Kdo to byl? Nikdo jiný než já tady není 😜. 

Nebo uvnitř mě nejsem sám? 
Ha! 
Nejsem sám když jsem fyzicky sám? Co je to za nesmysl?

Začal jsem si postupně nacvičovat, co jsem a co nejsem já. Tisíce a tisíce vnitřních procesů. Emočních stavů, ve kterých jsem se odpojil sám od sebe i od jiných. A vše je opět dokola. Znovu a znovu. 

Vědomě jsem začal prožívat každý detail svého života. A jednou to přišlo. Nakrátko se ukázalo to, co jsem dlouho a dlouho hledal. 

Okolo mě byla bouře emocí lidí  skrze jejich prožívané příběhy. Já jsem to najednou sledoval přes svůj vnitřní klid, který jsem hledal a v tu chvíli jsem si jasně a zřetelně uvědomil,  že Já sám uvnitř sebe samého jsem tím klidem. 

Že "OPRAVDOVÉ ŠTĚSTÍ" je": 

🙏 NAPROSTO VYROVNANÝ STAV TĚLA, MYSLI A DUŠE 🙏

Silný Bobr - JSEM na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

úterý 24. března 2020

ŽIJI A TVOŘÍM V HOJNOSTI 💎

ŽIJI  A TVOŘÍM V HOJNOSTI a "Vesmírné moudrosti".

Ke své spokojenosti na všech úrovních bytí nepotřebuji více, než mám. Proto dostávám více než potřebuji a mohu se skrze své 💗 Srdce dělit s ostatními a tvořit tak hojnost na všech úrovních v souladu s Vesmírným řádem.

Silný Bobr -  JSEM na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

pondělí 23. března 2020

MELODIE PROBUZENÍ 💗

MÍR V NÁS = MÍR NA PLANETĚ ZEMI

Vyléčeme sebe sama na vnitřní úrovni a projděme skrze Láskyplný žár svého 
Srdce 💗 do klidu a pohody své Duše. 

Vytvořme MÍREM V SOBĚ MÍR PRO CELOU PLANETU. 


Silný Bobr -  JSEM na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci
BOHATSTVÍ 💗 JE DAR 🙏

BOHATSTVÍ JE DAR 🙏

Bohatý ten, kdož před sebou samým ani okolím vnitřní bohatství svého Srdce 💗 neskrývá. Bohatství je přirozeným a Láskyplným darem Vesmíru všem bytostem. Každý, kdož se naučí na vše pohlížet skrze své Srdce 💗,  je odměněn možností uvidět samotného Boha, nebo alespoň jeho oko se zájmem a Láskou vše pozorující i tam, kde by to nikdy  nečekal. Děkuji Bohu za každý jeho pohled a láskyplnou pomoc, kterou mi skrze mně samotného kdy věnoval, věnuje a  bude věnovat  🙏💖🙏.  

Silný Bobr - JSEM na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

MĚNÍM CELÝ SVĚT SKRZE PŘIJETÍ SEBE SAMÉHO 💗

MĚNÍM CELÝ SVĚT, ČI SVĚTY SKRZE PŘIJETÍ SEBE SAMÉHO 💗

Žiji teď a tady. Skrze své lidské nohy ukotven pevně v Matce Zemi v souladu a v přijetí všeho, co jest takové, jaké to momentálně jest. Skrze své Srdce se korunní čakrou  dotýkám Otce Vesmíru. 🙏. Zásluhou tohoto vnitřního uvědomění měním sebe a tím celý Svět, či další Světy vnitřní, nebo i vnější.

Silný Bobr - JSEM na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

neděle 22. března 2020

JSME TVŮRCI, TAK TVOŘME V SOULADU A "VE-SMÍRU"

JSME TVŮRCI, TAK TVOŘME V SOULADU A "VE-SMÍRU"

Můžeme už začít být středem svého Vesmíru bez jakéhokoliv oddělení od ostatních. Jelikož oddělenost je ve svém důsledku jen a pouze iluze. Největší iluze se kterou se potýkáme. Jelikož není nikdo lepší, nebo horší. Nikdo není tam a někdo tady. Není nahoře a dole. 

Je jen JÁ JSEM, TADY A TEĎ v absolutním a jediném okamžiku. Z tohoto okamžiku skrze sílu svého vědomí a sílu svého Srdce 💗 tvoříme vše, co jest. Takže není kde a nač si stěžovat, jen hledat v sobě, najít a skrze změnu v sobě samých změnit Svět. Změnou aplikovanou v sobě samých a její realizací na vnitřní  úrovni se stáváme tvůrci budoucí reality. Jakou realitu tvoříme je jen a pouze na nás samých 🙏.

Silný Bobr - průvodce sebe sám na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

sobota 21. března 2020

TY JSI TVŮRCE, TAK TVOŘ!

TY JSI TVŮRCE, TAK TVOŘ!

NEMUSÍŠ, ALE MŮŽEŠ. 
POKUD MŮŽEŠ, ENERGIE TOHO, CO TVOŘÍŠ JE OBROVSKÁ
a ty jsi živen tím, co děláš. Tím, co tvoříš pro sebe i ostatní v radosti ze sebe naplnění.

Ty jako člověk máš pro nás všechny obrovskou hodnotu, máš-li hodnotu pro sebe sám. 

SVOBODA VOLBY = SVOBODA ŽIVOTA = SEBE NAPLNĚNÍ = SEBEREALIZACE = MOTIVACE = RADOST = ÚSPĚCH = TĚLESNÉ I DUŠEVNÍ ZDRAVÍ = ŽIVOT V MÍRU A PŘÁTELSTVÍ SE VŠÍM CO JEST.....

Doba realizace myšlenky základního příjmu se blíží? 

Už o tom mluví více a více ekonomů pod obrovským tlakem momentální situace. 

Končí Starý svět jak ho známe? 

Máš-li potenciál tvořit, tak tvoř co je ti blízké ku prospěchu všech ostatních.

Chceš-li chodit do fabriky vyrábět auta, budeme rádi. 
Chceš-li dělat cokoliv jiného ku prospěchu sobě a všem ostatním, tvoř.

Baví tě dělat cokoliv jiného, dělej to pro dobro sebe skrze své 💗 Srdce v souladu a tím i dobro všech ostatních.

Silný Bobr - JSEM na Cestě Životem skrze Srdce  💗 k Otci

STARÝ SVĚT SE ZASTAVIL. VLAK SE ROZJEL 🙏💎🙏

STARÝ SVĚT SE ZASTAVIL. VLAK SE ROZJEL 🙏💎🙏

Ve svém životě můžeme přečíst spoustu knih. Vidět spoustu filmů, shlédnout nespočet zajímavých videí. Ale nic není nad osobní zážitek, ať už tento probíhá v jakékoli části či hloubce našeho vědomí.

Jednou jsem byl probuzen brzo ráno, když byla ještě tma jakousi energií. Tato energie byla velmi příjemná. Velmi oblažující, byla z ní cítit milost a přitom obrovská síla. Byla hluboká noc, velká tma, hrobové ticho. Přesto všechno bylo viděno a slyšeno něco, čemu jsem v tu chvíli nerozuměl. 

Vlak se rozjel a již nelze tak úplně vyskočit. Pojďme v tomto vlaku do absolutního klidu.Sedněme si ve svém kupé. Dojděme si do jídelního vozu a dejme si něco dobrého. 
Dívejme se po kraji. Smějme se uvnitř sebe. Usmívejme se na všechny své bližní. 

Další zastávka je až za delší čas. Využijme tuto cestu, jelikož tato cesta vede do našeho nejbližšího cíle. Do středu našeho Srdce 💗. 

Tam bude další zastávka. Bude to zastávka, kde mnozí z nás budou vnímat, že tam ještě nebyli. Tak to však není. Stačí jít v tichosti za svou mysl a "VZPOMENOUT SI". Dovolit si to znovu "vidět a ucítit", že jsme odtud nikdy neodešli.

Budeme se rozhlížet. Navnimávat. Snažit se zjistit, kde to vůbec jsme. To je však zbytečné. Touto cestou se vlakem výše popsaným dostáváme do okamžiku TADY a TEĎ.  

Minulost se stává pouhou minulostí. Knihou ve které můžeme číst bez opětovného negativního prožívání toho co čteme. A budoucnost je tvořena našimi sny aktivované touhou našeho 💗 Srdce.

Na určité úrovni, jakoby něco klaplo. Zaplo. Při pohledu skrze naše oči se zdá, že je všechno stejné. Jen to, co je vnímáno je úplně jiné. Jiné a nové. Vše prolíná klid, který sami nevíme, kde se bere. Vše prolíná vnímání ticha i když stojíme na hlučné ulici. 

Vše se zastavilo ve svém plynutí a vše plyne dále. Bod zvratu. Bod ticha. Bod nové startovní čáry. Startovní čáry odkud není cesta skrze závod. Není už s kým, či s čím závodit. Není už kam spěchat. 

Milý příteli. Není už co hledat! Není už kam utíkat! Neexistuje ani lepší, ani horší. Nic není ani dále, ani blíže. Vše je jen tady a teď! Já Jsem Ty a Ty jsi Já.  JÁ JSEM ....  

.... a najednou je v okamžiku tomto slyšeno .....

"Jsem kdo jsem už věky věků. Chválit je mě zbytečné, odsuzovat malicherné a uctívat dětinské. "

Miluji Vás všechny 🙏. Děkuji 🙏💗. 

Silný Bobr - JSEM na Cestě Životem skrze Srdce  💗 k Otci.

pátek 20. března 2020

Vědomí "SMRTI NÁS OSVOBOZUJE"

Vědomí "SMRTI OSVOBOZUJE" sílu Ducha a aktivuje sílu Duše i těla v realitě této.

A razí  tím punc nových hodnot....
Nejvyšší punc ryzosti "ŽIVOTA". 
"JEDNOTA DUCHA"
 JEDNODUCHOST

Využijme láskyplně příležitosti událostí nám poskytnutých, seslaných a staňme se opět sami sebou v sobě samých skrze tuto příležitost ke změně.

Staňme se opět tím, kdo ovládá své pozemské životy dle svého vyššího stavu vědomí a vezměme si zpět skrze otevření svých 💗 Srdcí svou "Národní a lidskou hrdost" aktivovanou vyšším stavem vědomí zpět svojí vnitřní a tím i vnější svobodu. 

Nechť jsou všechny bytosti šťastny 🙏

Silný Bobr - JSEM na Cestě Životem skrze Srdce  💗 k Otci.

čtvrtek 19. března 2020

"JSEM KDO JSEM UŽ VĚKY VĚKŮ" a ....

"JSEM KDO JSEM UŽ VĚKY VĚKŮ"
 a ....

"Čím více vím, tím více vím, že vůbec nic nevím".

Skrze sebe cítím, že vše, co jsem JÁ je až za tím, co si myslím, nebo vnímám, že jsem JÁ. Jelikož za tím, JÁ JSEM, je skrze mně vnímáno čisté, bez jakýchkoliv možností pojmenovatelné, nehodnotitelné naprosto čisté JÁ. A až za tímto čistým JÁ je to nejčistší, do Světla zabalené pouhé a vše zahrnující "JSEM". Až za tímto JSEM, je skrze mně vnímáno to, co se snažíme, jakožto lidé již věky věků pojmenovat. Z mého úhlu vnímání to však není možné. Respektive jest. Jen to nikdy nemůže vystihnout energii toho, o čem je mluveno. A přesto, ať jsme, kdo jsme, jsme sami jednou z buněk této energie. 

Silný Bobr - JSEM na Cestě Životem skrze Srdce  💗 k Otci.

SÍLA SLOVA AKTIVOVANÁ SKRZE 💗 "SRDCE"

Síla SLOVA aktivovaná energií Srdce 💓 je jedna z nejmocnějších energií nám lidem danou darem přímo od Boha 🙏. Skrze toto uvědomění a využíváním této síly v Lásce k sobě samým a bližním svým tvoříme "Nový Svět". 

Silný Bobr - průvodce sebe sám na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

ČAS TVOŘENÍ SKRZE SÍLU SVÉHO "SRDCE" 💗

NASTAL ČAS, UŽ MŮŽEŠ, NEMUSÍŠ 🙏.

Vše je v pořádku takové, jaké to je. Otevři své Srdce 💗. "Dovol si to! "Už můžeš 💎. Už se nemáš čeho bát. 

Přichází doba, kdy se setkává vnitřní prostor s prostorem vnějším, nekonečnem a čas vnitřní s dotykem bezčasovosti. 

Ucítíš to, navnímáš to s jasností vyšší bytosti a budeš vědět, že je čas projít. 

Strach už nebude strachem. Nejasnost se stane jasným plamenem. Už nebudeš hledat, jelikož nebude co hledat. 

Nebude co řešit. Nebude kam utíkat. Vše se stane jedním a Život bude Životem.

Každý okamžik se stává radostným ve své JEDNO-DUCHOSTI a ve své takovosti, oproštěn od vnitřního netolerantního chtění a posuzování sebe sama i bližních svých.
🙏💓🙏. 

Silný Bobr - průvodce sebe sám na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

JÁ JSEM TY A TY JSI JÁ

Skrze každou buňku svého těla jsem měl tu čest ucítit že ......

Ctím Vás všechny tak, jakož ctím i sebe sám.

Zřím Vás, Vaše kroky Životem stejnětak, jako zřím Život svůj skrze kroky které každý okamžik života svého činím.

Zřím jakékoliv činy své stejně tak, jakož i veškeré činy bližních svých.

Miluji Vás skrze své SRDCE ❤️  tak, jakož i miluji sebe sám.

JÁ JSEM ....... JSEM 💟

Děkuji, Děkuji, Děkuji 🙏

Silný Bobr - průvodce sebe sám na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

středa 18. března 2020

VĚDOMÁ TVORBA REALITY 💎

VĚDOMÁ TVORBA REALITY 💎

🙉 - Toužím po Zázraku....
🙈 - Přeji si skrze své Srdce 💗....
🔥 - Vytvářím možnosti....
😆 - Prožívám novou realitu....
🌱 - "Ukotvují se" v nové realitě....
🌳 - "Ukotvuji svojí novou realitu...."
🌾- Já jsem svojí novou realitou....

🙏 "Zdraví, Hojnosti, Lásky, ......"

Silný Bobr - průvodce sebe sám na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

úterý 17. března 2020

Covid - 19

Vkládám pro mě velmi zajímavý mnou ucítitelný pohled na nynější situaci, který jsem zaznamenal na Facebooku přes přátelé.

Silný Bobr
www.prilezitostkezmene.cz

_______________
Konstelace - koronavir (italská verze) jako symptom

Postavili jsme konstelaci na téma koronoviru. Proč přišel? Co přináší? Co máme dělat? Ukázalo se nám následující:

1) Korona vir je symptom. Není ani zlý ani dobrý. Je to důsledek porušení zákonitosti – řádů života. Jako gravitace - když zakopneš, spadneš. Přišel (byl aktivován) protože došlo k porušení rovnováhy. Je jako program. Přišel lidi a život zachránit, ne zničit. Lidé jako jednotlivci i společnost se ocitli mimo rovnováhu. Je potřeba posun. Něco je vylučováno, potlačováno nebo to nemá své místo. 

2) Dotýká se všech. Vyžaduje individuální změnu. Strach sice nikomu nepomůže, ale vir nezajímá. Nejvíc ho přitahují Ti, kteří se myslí, že se jich to netýká. Týká se všech. A dotkne se každého. Někoho dříve, někoho později. 

3) Individuálně je nástrojem pro vývojový posun vědomí jednotlivce. Učí každého uvidět, kým ve skutečnosti je. Ne tím kým by chtěl být, ale tím kým skutečně je – tj. člověkem se svými strachy, myšlenkami, touhami, pudy,... Přišel nás doslova „vysvléci do naha“. Kdo se bude bránit, toho vysvleče silou. Je hodně silný. Skrze posun všech jednotlivců, přináší změnu společnosti.

4) Učí nás přijmout sama sebe takové, jací jsme. Mnoho lidí si uvědomí, že jsou úplně někým jiným, než za koho se považovali (kým by chtěli být). Je potřeba se přijmout jaký jsem. To je první krok. Další úrovní je přijetí koronaviru - uvědomí, že koronavirus přišel v souladu s vyšším řádem. Není to špatně ani dobře. Přišel, protože došlo k porušení rovnováhy a tak je potřeba ji opět nastolit. 

5) Učí nás přijetí života takového jaký je. Život je takový, jaký je. Ne takový jaký bychom ho chtěli mít. To nás učí úctě, pokoře a vděčnosti. A to nám dává sílu být sami sebou a přijmout svoji odpovědnost.

6) Je to (první) příležitost. Pokud by nepřišel, život na Zemi by byl ohrožen. Jedná se o ochranu života na zemi. Z pohledu vědomí se jedná o vývojový posun. Z pohledu energiií o „navýšení vibrací“. Pokud nepochopíme a symptomu se zbavíme „technicky“, přijdou další, silnější (z pohledu našince horší.)

Co máme dělat? Co se máme naučit? Co pomůže?

1) Základní vnitřní ochranou je symptom přijmout. Dát mu místo a úctu, která mu náleží. Je tady. Je to součást reality. Patří k nám a na vždy. Nic nesmí být vylučováno. „Odmítaného chleba největší krajíc.“

3)  Vnější ochrana – integrita je potřeba, pokud nemoc propukne. „Když hoří, nejdříve hasím a pak až se dívám, co je to pro mě za zprávu.“ Požár ale zatím nepropukl. Stále je ještě čas zapracovat na přístupu. Individuální vědomé vystavování se nebezpečí je  přitahování si symtomu. Bránit se pouze technicky - slepá víra pouze ve vědu - je ignorací hlubšího poznání.  

3) Je to příležitost ke změně. Učí nás přijetí sebe, druhých a světa v realé podobě. A tím přijetí osobní odpovědnosti vůči sobě i druhým. Když pochopíme, může odeznít. Pokud ho nepřijmeme a vytlačíme ho bojem-technicky, přijde jiný, silnější. Postupně ve vlnách. (První vlna pravděpodobně stačit nebude :-I.)

Závěr:
Protagonista (člověk, stát,… ) je vždy vnitřně aktivní v tom mít nebo nemít symptom. Tj. buď si ho aktivně přitahuje, udržuje nebo se snaží aktivně porozumět, co symptom znamená a v důsledku této aktivity pak symptom mizí. Výjimkou jsou pouze děti. Ty se samy vysvobodit nemohou. Ty mohou vysvobodit jedině jejich rodiče. (Je více než zajímavé, že tento symptom nechává děti více méně bez povšimnutí, zatímco jiné virové empidemi postihují právě nejvíce děti.)

Korona virus je evidentně symptomem starší generace – starých vzrců a struktur (nemyslím to pejorativně). Což je s ohledem na to, že se jedná o symptom „společensky vývojový“ pochopitelné. Starší generace má s přijetím "nového paradigmatu" obecně podstatně větší problém než děti a mládež. Starší generace je více solidární se zaběhlými pořádky a brání se změně. Život je ale jedna velká, neustálá změna, to je třeba také přijmout.

Další kvalitou symptomu koronavirus je jeho „úpornost“ - nechce se nechat vyléčit. Z konstelačního pohledu je to ale příležitost podívat se na hlubší souvislosti. Symptom nepustí, dokud nevykoná svoji práci. Můžeme to vnímat jako neštěstí, stejně jako milost projevenou v příležitosti. 

Je důležité také vidět a dát úctu té části těla, která symptom nese a dát jí úctu. V případě korona viru jsou to plíce, orgán, který nese esenci vnímání svobody – „svobodně se nadechnout“.

Symptomu je nutné vzdát úctu, bez toho není změna možná. Pokud je symptom vytlačen silou (např. léky, operací), aniž by byl pochopen, objeví se symptom nový a horší. Platí zde věta: „Miluj svůj symptom, je to brána na tvé cestě.“

Použitá lieratura: 
Pavlčák, Igor; Kunclová Martina: Symptom ve službě
Helinnger, Bert: Skrytá Symetrie lásky

pondělí 16. března 2020

HLEDÁNÍ PRAVDY

HLEDÁNÍ PRAVDY

Zkoušel jsem hledat pravdu. Tu Pravdu všech Pravd. 

"Tvá pravda je jen drobnou kapkou moře Života, jakož i tvé Bytí je pouhou kapkou v moři zvaném Vesmír, říkali mi moudří 😁."

Cože?!
Má pravda je jen kapkou? Já jsem jen kapkou? To snad ne! 

Tak dobře. Vezmi kapku vody (svou pravdu) a kápni ji do moře. Teď skoč do moře ty sám a najdi svou kapku, kterou si tam kápl. Až ji najdeš, našel si PRABDU. Pokud ji nenajdeš, smiř se s tím, že tato kapka tvé pravdy je jen součástí celkového moře ve VE-SMÍRU. Celkové PRAVDY, nebo-li jednou zkušeností všech Bytostí v moři ŽIVOTA. 

Silný Bobr - průvodce sebe sám na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

neděle 15. března 2020

BÝT VE-SMÍRU S VESMÍREM

BÝT VE-SMÍRU S VESMÍREM

Svět konečnosti našich myšlenek se ukrývá za světem nekonečnosti našich přání pocházejících z oceánů našeho Srdce prolévající a zaplavující celý "VESMÍR" skrze náš vnitřní SMÍR 🙏💖🙏.

JÁ JSEM VE-SMÍRU s "VESMÍREM"
JÁ JSEM "VESMÍREM" skrze prožívání Života VE-SMÍRU.

Děkuji, Děkuji, Děkuji .....

Silný Bobr - průvodce sebe sám na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

OČISTA VNITŘNÍHO CHRÁMU

OČISTA VNITŘNÍHO CHRÁMU

Práce se šamanským bubnem skrze vnitřní hodnotu člověka, jakožto uživatele chrámu Duše, pro mě znamená cestu ke zbourání lešení za pomocí něhož jsme po mnoho reinkarnací opravovali náš společný vnitřní chrám. JÁ jsem TY a TY jsi JÁ. "JSEM"

Silný Bobr - průvodce sebe sám na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

sobota 14. března 2020

RE-AKTIVACE PŮVODNÍ SÍLY

Pro všechny z vás, jenž cítí pro bytost svou připravenost všech jejich částí v zóně této, tohoto času a prostoru.

RE-AKTIVACI PŮVODNÍ, ČISTÉ SÍLY

Rozhodl(a) jsem se skrze sílu svého Srdce 💗 aktivovat nejvyšší možný stav Lásky a Úcty napojený na vyšší stav Vědomí původní Síly "RA" a skrze tuto svou přirozenou čistou sílu Tvůrce si beru zpět svou moudrost získávanou skrze zkušenosti po věky věků.

Silný Bobr - průvodce sebe sám na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

pátek 13. března 2020

Zdraví a štěstí je náš Dar sobě samým skrze své 💗 Srdce

SKRZE NAŠI VŮLI DUCHA MŮŽEME BÝT (JSME) ZDRAVÝMI A ŠŤASTNÝMI

Někdy se stane zázrak, který není zázrakem. Je to jen přirozený jev dějící se ZA NAŠIMI ZRAKY, který sami umíme stvořit a tvoříme.

JEDEN MALÝ PŘÍBĚH:

Co hledáš? 
Hledám to, co mě udělá šťastným. 
A kde to hledáš?
No, všude kde se dá 😒.
A už se ti to podařilo najít?
Hledám už dlouho, ale ještě ne 😢.
Jen občas o to zavadím a zase mi to uteče.
A proč to hledáš?
No přece pro to abych mohl být šťastný!
A proč nejsi? 
???😟😕🤨🤪🤯???
Proč nejsem šťastný?
To nevím, asi protože jsem nenašel štěstí.

A potřebuješ pořád hledat štěstí, nebo ti bude stačit vnímat a cítit "JÁ JSEM ŠŤASTNÝ"? 

To by bylo skvělé!

BUDIŽ ŠŤASTNÝM AŤ JSI, KDE JSI 🙏
BUDIŽ ZDRAVÝM NA VŠECH ÚROVNÍCH SVÉHO BYTÍ 🙏
🙏 JSI ZDRAVÝ A ŠŤASTNÝ! 🙏 

Silný Bobr - průvodce sebe sám na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

NEDOKONALÁ DOKONALOST, nebo DOKONALÁ NEDOKONALOST ??? 😁VŠEM LÁSKYPLNÝM A DOBRÝM BYTOSTEM LIDSKÝM 💎🙏

Skrze své 💗 Srdce posílám všem dobrým bytostem antivirus deaktivující energii žádostivosti ovládání bytostí lidských skrze strach, který je nízkofrekvenční aplikací šířen ve snaze ovládnutí zdrojů a bioenergie, včetně energetických zdrojů dalších. 

Naše neustálé hledání jakési "pseudo" dokonalosti v dokonalém Vesmíru je vlastně dokonalý NE-SMYSL, zbytečně nám samým ubírající energii pro naše tělo i mysl, která se nejčastěji ráda a velmi ochotně ujímá tohoto hledání. Pro mysl je to bezva zábava a realizace jí samotné 😜. 

Toto nás však odvádí od hlubšího poznání, že jsme dokonalými bytostmi neustále učící se skrze vidění své nedokonalosti státi se dokonalými v sobě samých.

Respektive:  
Konečně se můžeme odkrytím tohoto závoje nechati plně a beze zbytku "SPLYNOUT VE-SMÍRU" s nejhlubší moudrostí VESMÍRU 😉. 

Silný Bobr - průvodce sebe sám na Cestě Životem skrze 💗 Srdce k Otci

čtvrtek 12. března 2020

BOD ZMĚNY - BOD ZVRATU

BOD ZMĚNY - BOD ZVRATU

Náhled toho času "Člověka" antropologického zařazení - OBYČEJNÝ OBYČEJNÝ 😝

Nastal bod zlomu - bod zvratu 

Práce na sobě samých je oceněním obdařena Vesmírem v okamžik absolutního propuštění vnitřních potřeb a chtění se změnit v čase a prostoru daném, jakkoliv a v čemkoli, pokud není tato změna aktivována a přímo vedena samotným Srdcem 💗 dle plánu Božího v plném souladu a v jednotě s celkem.

Respektive v okamžiku absolutního přijetí všeho co dělám, kdo jsem, kde jsem a jaký jsem dochází k ukotvení a zastředění Srdce mého v čase a prostoru okolo něhož jsou na úrovni kvantové tvořeny sekvenční aktivní pole propojující aurické pole s Matkou Zemí, Otcem Vesmírem, s prostorem v minulosti ležící za námi, s prostorem budoucnosti vyskytující se před námi, s prostorem vpravo i vlevo od nás vyvažující naši bytost a se všemi dalšími prostory v časech a prostorech okolo nás. 

Nastává doba multidimenzionality prožívaná TEĎ a TADY v "obyčejnosti" prožívání "VĚDOMÉHO LIDSVÍ"

Silný Bobr - průvodce sebe sám na cestě Životem skrze 💗 Srdce k 💎Otci

💎🙏💎   💗🙏💗

středa 11. března 2020

DAR OD STVOŘITELE 💎

DAR OD STVOŘITELE 💎

Práce s kvantovým polem a jeho projevení skrze energetizování, materializace energie této. 

Je to dar, který i my lidé jsme obdrželi od Stvořitele. Jen naše uvědomování, které bylo přibržděné na základě zneužívání tohoto Daru proti Životu samému, jenž nám byl poskytnut bylo důvodem, že jsme byli oproštěni využívat tuto přirozenou možnost tvoření. Těm, kdož prošli skrze své zkušenosti za hranici tohoto uvědomění je Dar tento znovu navrácen. 

Je to velmi starý způsob umožňující léčení sebe sama a posléze i ostatních bytostí v rámci vnitřního plného uvědomění možnosti této, za podpory energie samotného Stvořitele.

Silný Bobr