sobota 30. prosince 2017

Duše čaje 2018 - Nová vize setkávání

Nová "inspirativní prožitková setkávání" právě pro ty, kteří hledají, a hlavně někde uvnitř cítí potřebu změny ve svém životě a nevědí, jak na to. Nevědí, jak změny dosáhnout skrze zažité denní povinnosti, strachy, obavy a stereotypy, které máme až na vyjímky všichni hluboko pod kůží, ve své buněčné paměti. 

- Jak rozpoznat, objevovat a léčit své vědomé i nevědomé negativní představy, nezdravé názory, destruktivní buněčné vzpomínky, které nám mnohdy brání v prožívání radostného a šťastného života? 
- Jak zakomponovávat nabyté informace skrze prožitky do denního života? 

To a mnoho dalšího bude součástí těchto inspirativních prožitkových setkávání, která budou vedena v duchu osobního poznání, že jediný, kdo nás samé může vyléčit na všech úrovních, jsme vždy jen my sami. Že my sami můžeme, a máme tu moc změnit úplně celý Svět, jen skrze nás samé. To, že se můžeme i v tomto systému stát plně svobodnými bytostmi, ruku v ruce s převzetím odpovědnosti sami za sebe, a tím i za celý Svět. Pište nám svá osobní témata, která byste rádi začali řešit, či už řešíte. Uskutečníme na tato témata postupně společná setkání. Těšíme se na Vás :-)


úterý 26. prosince 2017

Učím se najít a přepsat škodlivé touhy a jednání

Uvědomuji si, že škodlivá jednání a touhy, které se mě v životě neustále opakují, jako program,  mě oddalují a vychylují z cesty za mým posláním. Rozhodl jsem se proto pustit kontrolu nad vším kolem sebe, a svobodně skrze filtr svého srdce přijímat lásku a radost. Reagovat dle svého srdce jen na základě pravdy a lásky. Ať se děje, či stane cokoliv, rozhodl jsem se, že si budu vážit sebe sama za to, jaký jsem uvnitř. Učím se tímto odpoutat od věcí, které podvědomě činím, a které znecitlivují mou bolest. Pociťováním své bolesti s velkým soucitem se velmi rychle a již navždy uzdravuji. Nalézám tak trvalé uspokojení a vnitřní klid v mém životě. A to mě umožňuje být srovnaný se sebou samým i se světem okolo sebe. Poznávám, že vše, co vnímám ze svého srdce jako dobré, mě skutečně uspokojuje a přitom nic nestojí. Mou jasnou cestou je proto soustředit se na své srdce a jeho spokojenost. Užívat si každým okamžikem života a oslavovat ho. Učím se tímto vším správně se rozhodovat, přijímat vše, co přichází a vytvářet nové vzorce ve svém životě, které přirozeně přepisují ty staré, již nepotřebné. Nepodmíněná láska k sobě samému a ostatním je jedinou, která mě ve svém nitru opravdu uspokojuje a plně propojuje s Otcem Vesmírem a Matkou Zemí.

Audio - Léčivá meditaceneděle 24. prosince 2017

Učím se sebe-ovládat, sebe-uzdravovat a vést vyvážený život

Vím, že opravdový život naleznu po odstranění nezdravých názorů, vědomých i nevědomých negativních představ a destruktivních buněčných vzpomínek, které v sobě mám z různých dřívějších emocionálních zranění a zklamání, kterým jsem dovolil, aby se ve mě vytvořily. Tím, že už to vím, se učím velmi rychle nacítit, nacházet a uvidět vše tak, abych poznal své strachy a obavy, přijal je, rozpustil a vyléčil. Vše je o křehké rovnováze, na které stojí celý Vesmír, i my lidé, jakožto jeho nedílnou součástí. Tím, že budu žít vyvážený život na všech úrovních, sehrávám v této důležité vesmírné rovnováze, a tím i sám v sobě velmi významnou roli. Dovoluji si již proto, energeticky a nadšeně užívat každého okamžiku života, a přesto činit správné volby a rozhodnutí pro sebe i druhé. Učím se, a vytvářím láskyplné příznivé okolnosti pro svůj život a radostně tančím s ostatními, i se samotným životem. Už vím, že jsem tak schopný, jak věřím, že jsem. Pokud se budu ještě více soustředit na Boha svou důvěrou a odevzdáním se, dovolím této vyšší inteligenci ještě intenzivněji plnit moje niterná přání, touhy a sny vycházející z uzdraveného Srdce a Duše.

Audio - Léčivá meditace
sobota 23. prosince 2017

DUŠE ČAJE - Jak žít změnu - (díl první)

Jana Sueneého Marka - (www.spontannibubnovani.cz) známe s ženou už několik let. Občas společně bubnujeme, povídáme o různých tématech a událostech. Jednoho dne jsme se potkali i v situaci, kdy náš přítel potřeboval chvíli klidu, jak vnějšího, tak primárně vnitřního, a my jsme mu nabídli doprovod do tohoto stavu bytí. Možná jen na chvíli, na zkoušku, nebo na měsíc, nebo již na pořád. Ale to už je vždy na člověku samém a na tom, kolik toho potřebuje cestou ještě přijmout, odhodit, prožít a dořešit. Slovo dalo slovo a dopoledne jsme společně pracovali a vydali se do oblasti, kde takový úžasný klid a pohodu máme všichni na dosah, bez nutnosti kamkoliv cestovat.

Nu a po tomto výletě najednou vzniklo spontánní, improvizované setkání o životě, našem životním příběhu a událostech, které prožíváme a hlavně jak je prožíváme. O tom jak vystoupit ze systému, přesto v pohodě a spokojeně žít. Jak  žít jinak. Jak najít svou cestu, poslání ...... Prostě, JAK ŽÍT ZMĚNU. 

V rámci pořadu DUŠE ČAJE, který náš přítel před několika měsíci aktivoval vzniklo oficiální úvodní povídání o naší skutečné životní cestě a rozmanitostech, které ji naplňovaly a naplňují. O skutečném prožívání toho, čemu se říká "ŽIVOT". 

VŠE, CO SE ČLOVĚKU V ŽIVOTĚ PŘIHODÍ, JE DOBROU PŘÍLEŽITOSTÍ KE ZMĚNĚ, JEN SE MUSÍME TO NAUČIT UVIDĚT.

Těžké životní situace nám dané do života nás naučili uvěřit v sami sebe. Ve svou jedinečnost, která je u každého naprosto nenahraditelná. Dostali jsme se v životě již do situací, kdy jsme neměli sílu se bránit změnám, a novému, které bouchalo roky na vrata. Tím nám bylo přirozeně umožněno v nitru sebe vše pustit a nechat jít svou cestou, nikoliv pod vedením naší mysli, ale pod vedením vyšší moci. A tím vlastně ve svém důsledku nepodlehnout a nenechat se dále ovládat životními situacemi, emocemi i pocity. Nenechat se ovládat ani ostatními lidmi a systémem ve kterém jako civilizace žijeme ...... Naše cesty se mohou stát pro některé, kteří své těžké životní situace nyní řeší, a hledají záchytné body v určitých situacích motivací. Budeme velmi rádi, pokud vám naše cesta a to, co denně činíme sami pro sebe i ostatní přátelé v rámci naší terapeutické činnosti dodá motivaci a směr k vašemu majáku. K vašemu středobodu Vesmíru, který máme každý z nás umístěn hluboko v sobě samých. 

Petr a Ewča Kvasničkovi


pondělí 18. prosince 2017

Učím se důvěřovat, prožívat lásku a radost

Minulost je pryč, a já se učím prožívání vědomého žití v přítomnosti. Plně důvěřuji a odevzdávám se tomu, že jsem v tomto fyzickém světě za nějakým jasným a přesným účelem. Plně důvěřuji a odevzdávám se tomu, že jsem pod neustálou ochranou samotného Boha, abych mohl tuto svou misi dokončit a splnit. Napojuji se více a více na svůj vnitřní hlas, který vím, že mě povede tou nejlepší cestou, která je pro mě ke splnění mého poslání připravena. Proto se mohu již bez obav otevřít na úrovni srdce novým lidem, myšlenkám, prožitkům a cítit se přitom v naprostém bezpečí. Učím se vše svobodně dávat bez očekávání a přijímat beze strachu, jelikož z toho pramení ta pravá radost ze života. Učím své srdce po všech zraněních, které utrpělo, opět plně prožívat a cítit Lásku, Radost, Víru a Důvěru. Jsem si již vědom a jist toho, že mám v sobě samém dostatek přirozené moudrosti i vnitřního vedení k tomu, abych se uměl na cokoliv se v mém životě děje podívat z mnoha úhlů pohledů, jakožto nezávislý pozorovatel, a tím vše, co přichází formou různých situací s lehkostí zvládl.

Audio - Léčivá meditace


pátek 15. prosince 2017

Učím se být dobrým a bezpodmínečně milujícím člověkem

Být dobrým a bezpodmínečně milujícím vše, je nejlepším zdrojem pro kolektivní vědomí a nejlepším dědictvím, které zde na Zemi po sobě, jako člověku mohu zanechat. Rozhodl jsem se proto ještě více prohloubit a zdokonalit své umění žití tak, jak si myslím, a hlavně cítím, podle ohlasu svého srdce, že je správné a v souladu se zdrojem. Tímto každodenním uvědoměním, aktem myšlení a prožitku se učím sebe vytvářet v novém světle a v nové budoucnosti, kterou si prožíváním života v každém (přítomném) okamžiku neustále tvořím, dotvářím a přetvářím. I když si lidé okolo mě toho někdy nevšímají, mohu si tímto prožíváním svého života vážit sám sebe, a ve svém nitru cítit, že činím správná rozhodnutí, která mě na všech úrovních prospívají a uzdravují. Pokud dojde k okamžiku, že sejdu lehce ze své cesty být dobrým a bezpodmínečně milujícím člověkem, s každým nádechem a výdechem si uvědomuji že:

nadechuji Život a vydechuji stud,
nadechuji Světlo a vydechuji strach, obavy ....,
nadechuji Lásku a vydechuji vinu,
nadechuji Boží vůli a vydechuji své ego.

Audio - Léčivá meditace


úterý 12. prosince 2017

Učím se být laskavý, vlídný a jemný

Svět okolo mě je takový, jaký je. Ti, kteří se ke mě chovali, či doposud chovají hrubě, jistě sami trpěli a možná ještě trpí hrubostí od druhých. Rozhodl jsem se však tento energetický řetězec přerušit odpuštěním a začít se i přes to, jak se ke mě druzí chovají, chovat k ostatním laskavě a soucitně. Zvolil jsem si cestu změnit sebe sama a tím i svět svým laskavým a milým chováním, protože laskavost a vlídnost uzdravují naše srdce. Ano, je to možné! Učím se přepisovat negativní naprogramování svých buněk vibrací lásky a vlídnosti a předat tuto vibraci ostatním jen tím, že jsem, svou vlídností, laskavostí a po-rozuměním. Vybral jsem si vědomě vlídnost a laskavost za své vůdčí vlastnosti v celém dalším životě. Protože když bezpodmínečně miluji a odpouštím, mohu být přirozeně vlídným a laskavým a cítím se tak plně chráněný samotným Bohem. Učím se denně s velkým zájmem se všemi komunikovat v lásce, vlídnosti a laskavosti slovy i činy.

Audio - Léčivá meditace


neděle 10. prosince 2017

Učím se odpouštět a přijímat odpuštění

V každém okamžiku svého života zde na zemi skrze své srdce rozhoduji o tom, jakým člověkem chci být, a jakým člověkem jsem. Odpouštění mě léčí a zbavuje mě starých bolestí a traumat, které mám ve svém srdci uloženy. Rozhodl jsem se proto vyléčit své srdce, odpustit druhým a naučit se odpuštění i přijímat. Vzdávám se tímto své občasné, naučené touhy soudit, trestat a oplácet. Odpuštění mě plně osvobozuje a pomáhá více otevírat energetickou bránu mého srdce bezpodmínečné Boží lásce. Nechť Boží láska naplňuje moje srdce. Láska a odpuštění mě pomáhají rozpouštět všechny pochybnosti.  Když skrze své srdcem s prožitkem odpouštím, učím se vnímat věci tak, jak je vidí samotný Bůh a po-rozumět tomu, proč se vše děje tak, jak se to děje. Již vím, že se vše děje jen pro moje největší a nejvyšší dobro. Tímto si dávám vnitřní svolení všechno a všechny milovat,  odpouštět sám sobě, ostatním i Bohu. Nechť slunce a oheň Boží lásky v mém srdci plane.

Audio - Léčivá meditace

sobota 9. prosince 2017

Učím se být trpělivý

Rozhodl jsem se aktivně, trpělivě a klidně čekat a věřit, že to, co má přijít a to, co se má stát, se stane tehdy, kdy to má přijít. A přesně tehdy, kdy se to má stát. Božské načasování všeho je naprosto dokonalé a někdy se prostě jakožto lidé musíme naučit trpělivě čekat. Protože trpělivost přináší růže. Učím se, a dokážu to, se v takovýchto situacích maximálně uvolnit, protože vím, že jsem pod ochranou samotného Boha. Věřím v nepodmíněnou Boží lásku a v to, že Bůh mi dá všechno, co skutečně potřebuji, až sám uzná za vhodné. Přesně v okamžik, až na to budu připravený. A to bude pro mě přesně ten pravý okamžik. Milovat sám sebe mohu ihned, bez čekání na jiné osoby, věci či jakékoliv vnější okolnosti, takže mám teď vlastně všechno, co potřebuji. Rozhodl jsem se, že se mohu cítit klidný a naplněný a z každého prožívaného okamžiku si mohu vždy vzít to nejlepší, co mi nabídne.

Audio - Léčivá meditace


středa 6. prosince 2017

Učím se přijímat život s lehkostí a elegancí ...

Toužím se naučit si vytvořit a udržet hluboký vnitřní klid a mír, který přichází přímo od Boha. Budu tímto hlubokým vnitřním klidem chráněný, tudíž je pro mě naprosto bezpečné otevřít, přijmout a opustit minulost. A žít naplno s lehkostí v přítomnosti, radosti a lásce. Rozhodl jsem se, že si budu užívat současnosti, učit se žít plně v přítomném okamžiku a důvěřovat, že budoucnost se bude vyvíjet přesně tak, jak má, protože jsem součástí neviditelné, avšak naprosto dokonalé mozaiky života. Rozhodl jsem se prostě a jednoduše věřit v krásu života.  Od tohoto okamžiku tímto svým vnitřním postojem začínám vytvářet svou novou budoucnost a realitu. Jsem v míru sám se sebou a se všemi dalšími živými bytostmi.

Audio - Léčivá meditaceúterý 5. prosince 2017

Učím se být pokorným a milujícím

Rozhodl jsem se mít život i sebe rád bez porovnávání s ostatními, jelikož si uvědomuji, že vždy budu potkávat lidi "menší", či "větší", než jsem já. A to mě může vést k tomu být namyšlený, či malomyslný. Uvědomuji si, že vše, co odsuzuji u druhých, odsuzuji i u sebe sama. Proto chci již přijímat a milovat sebe sama a všechny bytosti bez rozdílu takové, jaké jsou. Soutěžit a vyhrávat je pro mě již nedůležité. Důležité je pro mě dosáhnout uvnitř sebe míru a umění přijímat a dávat bezpodmínečnou lásku sobě i všem okolo sebe. Život, který ve mě proudí je vzácným darem, který jsem dostal a učím se jej přijímat takový, jaký je, se vším, co k němu patří.  Chci také být v každé situaci štědrý a umět přirozeně pomáhat sám sobě i ostatním bytostem. Chci se naučit žití v hluboké pokoře, protože to znamená si plně uvědomovat, že vše, co mám je darem Božím.

Audio - Léčivá meditace
pondělí 4. prosince 2017

Učím se naslouchat svému srdci ...


Uvědomuji si, že nic a nikdo nade mnou nemá moc, pokud to vnitřně nedovolím! Rozhodl jsem se, že se úplně osvobodím ze zajetí svých myšlenek, pocitů a emocí, abych mohl cítit neustále radost ve svém srdci. Ve svém srdci se učím věřit pravdě o sobě samém, jelikož kým jsem určuje moje srdce, jenž nyní léčím od všech zranění, které utrpělo. Učím se být přirozeně radostným a svobodným. To proto, abych mohl nyní a již napořád prožívat radost, jakožto dopravní prostředek, či způsob cestování životem, nikoliv jako cílovou stanici. Radost je mojí silou. Miluji sám sebe, miluji život, své přátelé a všechny bytosti.

Audio - Léčivá meditace

Učím se bezpodmínečné lásce

Učím se dávat a přijímat bezpodmínečnou lásku. Najít v sobě ochotu se zaměřit a napojit přímo na duši a srdce jiných bytostí. Nemít přitom potřebu kohokoliv měnit, či formovat. Přijímat všechno takové, jaké to je, bez potřeby soudit, porovnávat a hodnotit. Přijímat všechny ostatní bytosti s hlubokým pocitem uznání, obdivu a vděčnosti za to, jací právě jsou. Prostřednictvím této léčivé práce na sobě se učím přirozeně pečovat o svoje tělo, mysl i ducha a stávám se plně vnitřně svobodným, šťastným a zdravým na všech úrovních.

Audio - Léčivá meditacečtvrtek 30. listopadu 2017

Největší dar, který můžeme dát

Rok se s rokem sešel a už nám zase nastává čas vánoční. A to znamená obdarovávání dětí, přátel, příbuzných, kamarádů a v některých případech i lidí, které neznáme. Již jsme si převážně zvykli na to, že zajdeme do nějakého obchodu, vyndáme z kapsy peníze, které jsme ušetřili v průběhu roku, koupíme něco, co někde, někdo vyrobil a zabalíme do krásného papíru se stužkou a vložíme až pod stromeček v daný velký den, očekávajíc velikou radost těch, kdož budou dárky rozbalovat. Ano, je to velmi krásné, milé a srdečné, když si někdo na někoho vzpomene a obdaruje bližního svého. Třeba i přes to, že si v průběhu roku někdy úplně nerozumí. Ano, je v tom cítit síla, která nás všechny převyšuje!

My jsme se však s manželkou rozhodli udělat něco úplně jinak. A nejen pro čas vánoční, ale kdykoliv a již napořád.  Něco, co je v souladu s naší životní cestou - JAK ŽÍT ZMĚNU. Něco, co cítíme, že je naší niterní pravdou a tím největším, čím kohokoliv můžeme obdarovat. Náš dar, naši Pravdu a Lásku, kterou cítíme a nosíme v srdcích předáme bližním svým nikoliv skrze fyzické dárky, ale přímo ZE SRDCE DO SRDCE. 
Ze Srdce do Srdce


Všem potřebným bližním, známým i neznámým lidem tímto nabízíme náš dar, který je zabalen v čase osobně stráveným s danou osobou. Převázaný velikou stuhou ve formě pozorného Naslouchání, Tichem, vnitřním Klidem, Souzněním, Porozuměním, Pokorou a Úctou k životní cestě bližního svého. A velkou mašlí, kterou je dárek převázán je prožitek společně strávených chvil obohacený dotekem, objetím, slovy uznání za to, jaký obdarovávaný je, bez výčitek a soudů. A slavnostním společným přípitkem bude předání informace, možná i niterného prožitku, že vše je ve svém principu Jedno-Duché.

Těšíme se na to, až Vám, kteří cítíte potřebu tohoto daru budeme moci osobně náš dar předat a zažívat radost z toho, že jsme vás mohli obdarovat tím, co je pro nás největším a nejdražším darem, který můžeme a chceme dát :-)

Pokud rádi přijímáte dary a cítíte tohoto daru potřebu, nebojte se, nestyďte se nás kontaktovat a říci si o dar, který vám ze srdce rádi dáme. Domluvíme si společně místo a čas a osobně dar předáme :-) 

Jestli cítíte, že by i někdo vám blízký takový dar potřeboval, nabídněte mu ho sami ze svého srdce. Pokud vám to z nějakého důvodu nejde, tak nám dejte na něho kontakt a my mu dar předáme, jak je výše popsané.

Přejeme vám krásný dny. Petr a Ewa Kvasničkovi

středa 29. listopadu 2017

Vstupte do klidu oka tornáda svých myšlenek a pocitů

Období posledních několika měsíců, možná i let, ve kterém nyní žijeme je mírně řečeno dosti turbulentní :-) Každý z nás prochází různými přirozenými životními etapami, což je naprosto v pořádku. Dostáváme se občas do světelných výšin a lehkosti Bytí, ale také procházíme svými temnými, mnohdy destruktivními a nám doposud neznámými stinnými údolími, která jsou námi v tomto čase někdy prožívány velmi intenzivně. Vše, co nemáme doposud z našich prožitých životů zpracované, odžité a přijaté přichází s intenzitou, která je možná pro mnohé silnější, než kdy dříve. Někdy ani nevíme, odkud se to vše bere a nevěřícně přemýšlíme, kde je tomu počátek a konec. Zda je to jen nějaké spiknutí, hra, nedorozumění, či zda je to, co prožíváme také naší součástí, či jen nějaký omyl, do kterého jsme se nedorozuměním přimotali :-) 


Možná, že by se to dalo někdy přirovnat k tornádu, které se okolo nás roztáčí čím dále tím větší rychlostí a my jsme pohlcováni vírem po obvodu tohoto tornáda a začínáme, chtě nechtě rotovat s letícími předměty, které tornádo okolo nás bere. Snažíme se něčeho přidržet, aby nás to nepohltilo a hledáme záchytné a pevné body. Někdy se chytíme něčeho, co věříme, že vydrží, chvíli se zklidníme, že se už něčeho držíme, a "rup", opět rotujeme a hledáme další a další pevné body, které jsou v té rychlosti pro nás ještě viditelné. Znáte to také? Baví vás takto rotovat s tornádem, které nabírá stále větší a větší rychlost? 

Do určité míry je to zábavné, ale nám už se z toho motala hlava a byli jsme unaveni, tak jsme se před lety rozhodli, že se vydáme tam, kde je ticho, klid a bezvětří. Zkoušeli jsme s vidinou klidu, někde mimo tornádo, projít na jeho vnější okraj a utéci od něho. Nevyšlo to! Bylo to silné a tato cesta byla velmi vyčerpávající. Zjistili jsme, že bojovat s tím, nebo před tím pořád utíkat je dlouhodobě velmi únavné. Tak jsme se rozhodli vyrazit na druhou stranu. Do samotného oka tornáda a prozkoumat, jak to tam vypadá s tím, že když nás to odnese, tak nás to odnese! Když se nám podařilo do oka dojít, zjistili jsme, že je tady nevídaný klid, bezvětří a naprostá pohoda. Žádné turbulence. Posadili jsme se přímo uprostřed a začali jsme pozorovat to, co se okolo nás děje. Najednou jsme neměli potřebu nic komentovat, zjišťovat, posuzovat a jen jsme vše s pokorou pozorovali. Nastala veliká úleva a klid!

Někdy je člověk tou cestou boje, či útěku, hledáním jakýchsi "pevných bodů", neustálého napětí, strachu a obav, jestli ty pevné body najde, značně vysílen, někdy i zraněn. Ale v oku tornáda na nás všechny čeká naprostý klid a možnost nabrat sílu, nechat uzdravit, jak fyzické, tak mentální zranění ........

Pokud i vy hledáte klidné, bezvětrné, tiché oko tornáda v turbulentní době, jistě ho najdete. Protože existuje pro každého z nás a v každém z nás. Pokud už jste unaveni, nebo jste si prozatím nejisti a máte potřebu se před touto vaší cestou nadechnout, odpočinout, připravit se, jak po stránce mentální, tak fyzické, či jiných stránkách, přijďte pobýt do klidného, bezpečného a chráněného prostoru, kam vás srdečně zveme. Dveře jsou  u nás vždy otevřené. Káva může být připravena za dvě minuty a kuchyňský stůl může být za okamžik uklizený. Každý přítel, který potřebuje mluvit, je kdykoliv vítán. Není dobré trpět v tichosti a sám. Naše uši k naslouchání a ramena k pláči jsou také k dispozici. Máme čas pro všechny, kteří jsou na cestě a kteří ho potřebují. To neznamená, že vás budeme litovat a utvrzovat vás ve vašich případných smutcích a splínech! Ba naopak vám pomůžeme se jen na vše podívat z jiného úhlu pohledu.

Můžete s námi popovídat o naší cestě do oka tornáda. Můžeme vám přímo ukázat, kudy jsme šli my. Nebo vás naše cesta bude třeba jen v něčem motivovat, inspirovat a půjdete jinou, svou cestou, kterou do oka tornáda také, dříve, nebo později dojdete. Dokonce vás do oka tornáda můžeme s vaším svolením a důvěrou i doprovodit, abyste měli možnost zažít ten pocit úplného klidu, hlubokého ticha, přijetí sebe sama, prostě přijetí všeho takového, jaké je a již navždy nemuseli jen věřit, že to existuje, ale skrze niterný prožitek již navždy věděli, že je to možné kdekoliv a kdykoliv budete chtít. 

Je už mnoho lidí, kteří se s námi na tuto cestu vydali a je možné se i s nimi postupně kontaktovat a konzultovat zkušenosti, prožitky a zážitky pro vlastní inspiraci.

Pro konzultace a domluvení termínů osobního setkání jsme pro vás denně od 9:00 do 18:00 k dispozici na uvedených kontaktech. Těšíme se na vás :)
pondělí 16. října 2017

VĚDOMÉ VAŘENÍ JE PŘIROZENOU SOUČÁSTÍ SPIRITUÁLNÍ CESTY

Pokud jídlo tvoříš s maximální snahou o rovnováhu mezi tělem, duší a duchem, je to výtvor poskytující jinou, daleko vyšší energii, než si lidé dokáží představit. S touto energií se dá dále pracovat, komunikovat a směřovat její působení. Pokud tvoříš jídlo vědomě skrze sám sebe a tuto tvorbu dokážeš propojit s tím, že to má dosah i na ostatní, přirozeně se dělíš o kreativitu, lásku a o vše, co při tvorbě sám/sama pociťuješ a co při přirozené tvorbě probíhá na mnohých úrovních.

Proto je pro nás s manželkou velmi důležité, abychom si vždy před vařením připravili po všech stránkách nejen dobré suroviny, ale prostor, kde se jídlo bude tvořit. Vaření na kurzech a seminářích, které praktikujeme, a na které jsme v poslední době zejména zaměřeni - na takových akcích jde právě o to, aby námi tvořené jídlo bylo energeticky vyladěné v mnoha směrech na větší počet lidí, kteří v rámci osobnostních rozvojových seminářů procházejí za podpory kolektivní energie svými niternými procesy.

Proto je nedílnou součástí toho, co děláme vždy úzké propojení s organizátory akcí a lektory, se kterými před sestavením jídelníčku a samotnou akcí osobně povídáme a naciťujeme energie toho, co se na semináři bude dít, pokud možno na všech úrovních. Jak úrovni fyzické, tak úrovni spirituální. K tomu se poté snažíme postavit vše, aby jídlo, které jakožto jednu z mála energií vědomě dáváme přímo do nitra svých těl mělo vibrační hodnoty na té úrovni, které posílí, zasytí, ale nezatíží nadměrně organismus nutností přesměrování energie ke složitému štěpení a trávení. Pokud je k tomu vyladěná chuť, která se primárně vytváří samotnými surovinami, vhodnými postupy při vaření a dobře vybraným kořením, je mnohé už ve stavu, kdy se suroviny, energie a chutě takto propojí, aby se jídlo stalo nejen jedním z našich významných energetických zdrojů, ale také světským požitkem o který se netřeba připravovat.
Jsme sice spirituální bytosti, ale nyní žijící ve fyzické realitě, kam světské požitky a prožitky prostě patří a na určité úrovni nás rozvíjí a poskytují nám důležité zkušenosti k tomu, abychom se mohli dále posunout k poznání, kdo doopravdy jsme a stali jsme se celistvými :-)

Ti, kdož cítíte, že vás oslovuje práce s jídlem na podobných základech a hledáte inspiraci, rádi se s vámi budeme osobně potkávat na našich inspirativních, praktických seminářích a akcích o kterých vás budeme pravidelně informovat, kde nezůstaneme zcela jistě jen u tématu tvorby hodnotově a energeticky příznivého jídla, jelikož vše je nepředstavitelně úzce propojeno.

Pokud sami organizujete semináře, či workshopy pro veřejnost, rádi vám přiblížíme a osobně ukážeme možnosti propojení skrze energii jídla a požitků, což může významně zvýšit a zušlechtit působení toho, co činíte pro potřebné v oblastech vašeho oboru.

Chcete vědět více? Chtěli byste se zúčastnit semináře zaměřeného na Vědomé vaření? Pořádáte sami seminář? Rádi byste svým klientům poskytli jídlo tvořené vědomě?  Zanechte nám, prosím, na sebe kontakt a my se vám rádi ozveme.Petr a Ewča Kvasničkovi


pondělí 24. dubna 2017

JAK ŽÍT ZMĚNU, aneb osobní setkávání na zajímavá témata

Zveme Vás na další společné povídání na témata, která zajímá čím dál tím více lidiček. A to, "JAK ŽÍT ZMĚNU".

Kdy? 27. dubna 2017 od 19:00 hodin
KDE? Čajovna Šamanka, Hálkova 8 - kousek od stanice metra I.P. Pavlova 
Povídání o tom, jak ZMĚNY doopravdy osobně prožívat a hlavně, jak je v souladu se sebou samými, rodinou a nejbližšími zakomponovávat do reálného života. Tentokrát jsme pozvali i naše úžasné přátelé, Moniku a Dana Sukovi, kteří se s vámi také velmi rádi podělí o své netradiční osobní zkušenosti. Takže témata, o kterých na tomto setkání budeme společně diskutovat a osobně je žijeme my i naší milí hosté
1) Zdravá strava. Udržení si zdravého těla i ducha. Jak se říká: VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH!
- Jak si udržet kontinuální zdraví? - Jak detoxikovat a umožnit svému tělu se opravit? - Jak se postit a proč? - Co potřebuje pro optimální fungování naše fyzické tělo? - Jak sestavovat a postupně měnit svůj jídelníček? - Jak si připravovat plnohodnotnou vyváženou výživu, která nám dodá všechny důležité živiny, vitamíny a primárně esenciální aminokyseliny? - Jak se fyzicky i energeticky harmonizovat?
2) Další úžasná témata, která prožívají naši přátelé Monika a Dan Sukovi.
- Jak se odstěhovat s celou rodinou z města? - Jak si postavit svůj vlastní slaměno-hliněný dům? - Jak spolužít na malém prostoru? - Jak umožnit svým dětem se učit doma v rámci domácí výuky a nechodit do školy? Kdož s námi přijdete společně diskutovat, budeme velmi rádi za drobný příspěvek na pronájem prostor v hodnotě 150,- Kč.
Velmi se na Vás všechny těšíme. Petr, Ewa, Monika a Dan :-)

středa 8. března 2017

JAK ZAČÍT ŽÍT ZMĚNU

JAK ZAČÍT ŽÍT ZMĚNU


S našimi několika přáteli a kolegy nabízíme sdílení našich životních zážitků, příběhů, prožitků, zkušeností a praxe, jenž mohou i Vaši cestu významně zjednodušit a pomoci Vám procházet jednotlivé životní zkoušky snadněji s uvědoměním toho, kdo jste a kam jdete. Zahajujeme koncem března pravidelné setkávání, kde bude mnoho zajímavých informací, hostů, praktických ukázek a hlavně, mnoho postupů, které si mohou účastníci sami vyzkoušet, naučit a praktikovat ve svém životě, rodině, komunitách ......

PŘIDEJTE SE K NÁM A POJĎME SI SPOLEČNĚ POVÍDAT O TOM, JAK ZAČÍT ŽÍT ZMĚNU.

Registrovat na setkání a získat podrobné informace můžete zde: 

REGISTRACE A PODROBNÉ INFORMACE

Takže o čem to primárně je:


ŽIVOTNÍ CESTA JE NÁDHERNÁ, JEN OBČAS NÁROČNÁ

Každému z nás se v našich životech a situacích zrcadlí vždy jen odraz nás samých. Odraz našeho vnitřního stavu. Hledáme mnohdy na základě takových životních událostí, a z toho plynoucích nepříjemných pocitů, bolestí, vnitřních zranění, depresivních stavů a emocí lékaře, léčitelé, psychology....... prostě někoho, kdo nám pomůže. Předali jsme na základě mnoha generační "výchovy" a z toho plynoucích vzorců své osudy a odpovědnost sami za sebe lidem okolo nás. Lékařům, právníkům, obchodníkům, bankéřům..... a v neposlední řadě politikům. Ano, je to pro nás lidi již naprosto přirozené. Je to však jen jedna z možností, kterou jsme se navykli využívat jakožto primární cestu k tomu, aby "NÁM BYLO POMOŽENO".

ZNÁME VŠAK I JINOU CESTU, KTEROU SAMI PROCHÁZÍMEVelmi těžké životní situace nám dané do života nás naučili uvěřit v sami sebe. Ve svou jedinečnost, která je u každého naprosto nenahraditelná a propojena se svou sebe-hodnotou a sebe-láskou. Tím je možné v nitru sebe už nepodlehnout a nenechat se dále ovládat životními situacemi, emocemi, ostatními lidmi, systémem...... Naše cesty se mohou stát i motivací pro další lidi, kteří své životní situace nyní řeší a hledají záchytné body. Budeme velmi rádi, pokud vám naše cesta a to co denně činíme pro sebe i ostatní dodá motivaci a směr k vašemu majáku, který vám to možná pomůže uvidět.


neděle 5. března 2017

Setkání - aneb jak začít žít změnu


S našimi několika přáteli a kolegy nabízíme sdílení našich životních zážitků, příběhů, prožitků, zkušeností a praxe, jenž mohou i Vaši cestu významně zjednodušit a pomoci Vám procházet jednotlivé životní zkoušky snadněji s uvědoměním toho, kdo jste a kam jdete. Zahajujeme koncem března pravidelné setkávání, kde bude mnoho zajímavých informací, hostů, praktických ukázek a hlavně, mnoho postupů, které si mohou účastníci sami vyzkoušet, naučit a praktikovat ve svém životě, rodině, komunitách ......

Registrovat na setkání a získat podrobné informace můžete zde: 
REGISTRACE A PODROBNÉ INFORMACE

Takže o čem to primárně je:

ŽIVOTNÍ CESTA JE NÁDHERNÁ, JEN OBČAS NÁROČNÁ
Každému z nás se v našich životech a situacích zrcadlí vždy jen odraz nás samých. Odraz našeho vnitřního stavu. Hledáme mnohdy na základě takových životních událostí, a z toho plynoucích nepříjemných pocitů, bolestí, vnitřních zranění, depresivních stavů a emocí lékaře, léčitelé, psychology....... prostě někoho, kdo nám pomůže. Předali jsme na základě mnoha generační "výchovy" a z toho plynoucích vzorců své osudy a odpovědnost sami za sebe lidem okolo nás. Lékařům, právníkům, obchodníkům, bankéřům..... a v neposlední řadě politikům. Ano, je to pro nás lidi již naprosto přirozené. Je to však jen jedna z možností, kterou jsme se navykli využívat jakožto primární cestu k tomu, aby "NÁM BYLO POMOŽENO".

ZNÁME VŠAK I JINOU CESTU, KTEROU SAMI PROCHÁZÍME
Velmi těžké životní situace nám dané do života nás naučili uvěřit v sami sebe. Ve svou jedinečnost, která je u každého naprosto nenahraditelná a propojena se svou sebe-hodnotou a sebe-láskou. Tím je možné v nitru sebe už nepodlehnout a nenechat se dále ovládat životními situacemi, emocemi, ostatními lidmi, systémem...... Naše cesty se mohou stát i motivací pro další lidi, kteří své životní situace nyní řeší a hledají záchytné body. Budeme velmi rádi, pokud vám naše cesta a to co denně činíme pro sebe i ostatní dodá motivaci a směr k vašemu majáku.


pátek 20. ledna 2017

Workshop psaný samotným Životem ...
Roky plynou a my sami s údivem, pokorou a úctou zjišťujeme, že již dlouhé období se děje v nás samých něco, co je pro nás velikým darem a zázrakem. Ať se okolo nás děje, co se děje, ať se dostáváme do situací, ze kterých bychom my sami v minulosti byli velmi rozčarováni a emočně rozkolísáni, zažíváme uvnitř sebe samých nyní naprostý a dlouhodobý pocit klidu a štěstí, pohody, sounáležitosti a uvědomění toho, kdo jsme a kam jdeme ..... :-)
Dalo by se to také popsat tak, že už nemáme touhu hledat. Prostě jdeme s proudem Života, nacházíme to, co potřebujeme a denně to v radosti a plné odpovědnosti prožíváme, i když je to z lidského hlediska posuzování třeba někdy i nepříjemné :-)
  
... a ostatní prostě do života přichází samo.....

S našimi několika přáteli a kolegy nabízíme sdílení našich životních zážitků, příběhů, prožitků, zkušeností a praxe, jenž mohou i Vaši životní cestu významně zjednodušit a pomoci Vám procházet jednotlivé životní zkoušky snadněji s uvědoměním toho, kdo každý z nás jsme a kam jdeme.

Hledáme mnohdy na základě našich nepříjemných pocitů, bolestí, vnitřních zranění a z toho plynoucích stavů lékaře, léčitelé, psychology....... prostě někoho, kdo nám pomůže. Ano, je to naprosto přirozené. Je to však jen jedna z možností. Vždy však platí, že:

NEJLEPŠÍ LÉČITELÉ PRO NÁS, JSME MY SAMI, KDYŽ VÍME, JAK NA TO
Naučme se kdykoliv uvolnit své tělo i nitro do hlubokého klidu a pohody.
Naučme se dívat na naše životní situace z pohledu nezávislého pozorovatele.
Naučme se milovat sami sebe a vnímat svou sebe-hodnotu.
Naučme se přirozeně komunikovat sami se sebou a tím i s okolním Světem.
Naučme se vnímat, cítit a využívat svou přirozenou léčivou sílu.
Naučme se léčit sami sebe, a tím, že budeme zdraví a “vnitřně mocní” i ostatní.
Naučme se být opět zodpovědnými sami za sebe, své zdraví a tím i Matku Zemi.
Naučme se mnohé pro sebe opět přirozeně “tvořit” v harmonii se Zdrojem.
Naučme se toto minimum a využívejme jej ve svém Životě pro sebe i ostatní.

CO S NÁMI NA WORKSHOPECH PSANÝMI ŽIVOTEM ZAŽIJETE?
- Uvolňující harmonizaci energetických center alikvotně intuitivním zpěvem
- Povídání o technice alikvótního zpěvu a jeho léčivých účincích
- Výuku základů alikvótního zpěvu - Výuku technik pro uvolnění hlasu - (odblokování strachu se vyjádřit)
- Individuální prozpívávání čaker za pomoci speciálních samohlásek
- Meditaci a povídání o tom - KDO JSME A KAM JDEME
- Energetickou harmonizační masáž pro hluboké vnitřní zklidnění a uvolnění
- Intuitivní vybubnování s šamanským zpěvem (Šamanský buben)
- Vizualizaci vnitřního Světa a komunikaci s ním, aneb co se to ve mě děje?
- Umění se podívat na prožívané situace a vztahové problematiky jiným úhlem pohledu
- Councily, aneb společné sdílení zážitků, pocitů, emocí a osobních příběhů v kruhu
- Společné zpívání, bubnování a tanec
..... a další prožitky a zážitky, které s sebou Život vždy ve své bezmezné lásce přináší

TYPY AKCÍ A SETKÁNÍ:

  • ochutnávkové 2 hodinové akce (zatím Praha) 
  • individuální sezení pro jedlotlivce, páry i celé rodiny po celé ČR a SR 
  • celodenní workshopy pro jednotlivce, skupiny i firmy po celé ČR a SR 
  • víkendové pobytové workshopy pro jednotlivce, skupiny i firmy po celé ČR a SR 

Dotazy a podrobné informace na: info@prilezitostkezmene.cz +420 732 473 890

Krásné dny v kontinuálním prožitku pohody a vnitřního pocitu štěstí, Vám přeje tým “Workshopů psaných Životem”.
Ekocentrum Loutí - ideální místo pro pobytové i jednodenní akce