sobota 23. prosince 2017

DUŠE ČAJE - Jak žít změnu - (díl první)

Jana Sueneého Marka - (www.spontannibubnovani.cz) známe s ženou už několik let. Občas společně bubnujeme, povídáme o různých tématech a událostech. Jednoho dne jsme se potkali i v situaci, kdy náš přítel potřeboval chvíli klidu, jak vnějšího, tak primárně vnitřního, a my jsme mu nabídli doprovod do tohoto stavu bytí. Možná jen na chvíli, na zkoušku, nebo na měsíc, nebo již na pořád. Ale to už je vždy na člověku samém a na tom, kolik toho potřebuje cestou ještě přijmout, odhodit, prožít a dořešit. Slovo dalo slovo a dopoledne jsme společně pracovali a vydali se do oblasti, kde takový úžasný klid a pohodu máme všichni na dosah, bez nutnosti kamkoliv cestovat.

Nu a po tomto výletě najednou vzniklo spontánní, improvizované setkání o životě, našem životním příběhu a událostech, které prožíváme a hlavně jak je prožíváme. O tom jak vystoupit ze systému, přesto v pohodě a spokojeně žít. Jak  žít jinak. Jak najít svou cestu, poslání ...... Prostě, JAK ŽÍT ZMĚNU. 

V rámci pořadu DUŠE ČAJE, který náš přítel před několika měsíci aktivoval vzniklo oficiální úvodní povídání o naší skutečné životní cestě a rozmanitostech, které ji naplňovaly a naplňují. O skutečném prožívání toho, čemu se říká "ŽIVOT". 

VŠE, CO SE ČLOVĚKU V ŽIVOTĚ PŘIHODÍ, JE DOBROU PŘÍLEŽITOSTÍ KE ZMĚNĚ, JEN SE MUSÍME TO NAUČIT UVIDĚT.

Těžké životní situace nám dané do života nás naučili uvěřit v sami sebe. Ve svou jedinečnost, která je u každého naprosto nenahraditelná. Dostali jsme se v životě již do situací, kdy jsme neměli sílu se bránit změnám, a novému, které bouchalo roky na vrata. Tím nám bylo přirozeně umožněno v nitru sebe vše pustit a nechat jít svou cestou, nikoliv pod vedením naší mysli, ale pod vedením vyšší moci. A tím vlastně ve svém důsledku nepodlehnout a nenechat se dále ovládat životními situacemi, emocemi i pocity. Nenechat se ovládat ani ostatními lidmi a systémem ve kterém jako civilizace žijeme ...... Naše cesty se mohou stát pro některé, kteří své těžké životní situace nyní řeší, a hledají záchytné body v určitých situacích motivací. Budeme velmi rádi, pokud vám naše cesta a to, co denně činíme sami pro sebe i ostatní přátelé v rámci naší terapeutické činnosti dodá motivaci a směr k vašemu majáku. K vašemu středobodu Vesmíru, který máme každý z nás umístěn hluboko v sobě samých. 

Petr a Ewča Kvasničkovi


pondělí 18. prosince 2017

Učím se důvěřovat, prožívat lásku a radost

Minulost je pryč, a já se učím prožívání vědomého žití v přítomnosti. Plně důvěřuji a odevzdávám se tomu, že jsem v tomto fyzickém světě za nějakým jasným a přesným účelem. Plně důvěřuji a odevzdávám se tomu, že jsem pod neustálou ochranou samotného Boha, abych mohl tuto svou misi dokončit a splnit. Napojuji se více a více na svůj vnitřní hlas, který vím, že mě povede tou nejlepší cestou, která je pro mě ke splnění mého poslání připravena. Proto se mohu již bez obav otevřít na úrovni srdce novým lidem, myšlenkám, prožitkům a cítit se přitom v naprostém bezpečí. Učím se vše svobodně dávat bez očekávání a přijímat beze strachu, jelikož z toho pramení ta pravá radost ze života. Učím své srdce po všech zraněních, které utrpělo, opět plně prožívat a cítit Lásku, Radost, Víru a Důvěru. Jsem si již vědom a jist toho, že mám v sobě samém dostatek přirozené moudrosti i vnitřního vedení k tomu, abych se uměl na cokoliv se v mém životě děje podívat z mnoha úhlů pohledů, jakožto nezávislý pozorovatel, a tím vše, co přichází formou různých situací s lehkostí zvládl.

Audio - Léčivá meditace


pátek 15. prosince 2017

Učím se být dobrým a bezpodmínečně milujícím člověkem

Být dobrým a bezpodmínečně milujícím vše, je nejlepším zdrojem pro kolektivní vědomí a nejlepším dědictvím, které zde na Zemi po sobě, jako člověku mohu zanechat. Rozhodl jsem se proto ještě více prohloubit a zdokonalit své umění žití tak, jak si myslím, a hlavně cítím, podle ohlasu svého srdce, že je správné a v souladu se zdrojem. Tímto každodenním uvědoměním, aktem myšlení a prožitku se učím sebe vytvářet v novém světle a v nové budoucnosti, kterou si prožíváním života v každém (přítomném) okamžiku neustále tvořím, dotvářím a přetvářím. I když si lidé okolo mě toho někdy nevšímají, mohu si tímto prožíváním svého života vážit sám sebe, a ve svém nitru cítit, že činím správná rozhodnutí, která mě na všech úrovních prospívají a uzdravují. Pokud dojde k okamžiku, že sejdu lehce ze své cesty být dobrým a bezpodmínečně milujícím člověkem, s každým nádechem a výdechem si uvědomuji že:

nadechuji Život a vydechuji stud,
nadechuji Světlo a vydechuji strach, obavy ....,
nadechuji Lásku a vydechuji vinu,
nadechuji Boží vůli a vydechuji své ego.

Audio - Léčivá meditace


úterý 12. prosince 2017

Učím se být laskavý, vlídný a jemný

Svět okolo mě je takový, jaký je. Ti, kteří se ke mě chovali, či doposud chovají hrubě, jistě sami trpěli a možná ještě trpí hrubostí od druhých. Rozhodl jsem se však tento energetický řetězec přerušit odpuštěním a začít se i přes to, jak se ke mě druzí chovají, chovat k ostatním laskavě a soucitně. Zvolil jsem si cestu změnit sebe sama a tím i svět svým laskavým a milým chováním, protože laskavost a vlídnost uzdravují naše srdce. Ano, je to možné! Učím se přepisovat negativní naprogramování svých buněk vibrací lásky a vlídnosti a předat tuto vibraci ostatním jen tím, že jsem, svou vlídností, laskavostí a po-rozuměním. Vybral jsem si vědomě vlídnost a laskavost za své vůdčí vlastnosti v celém dalším životě. Protože když bezpodmínečně miluji a odpouštím, mohu být přirozeně vlídným a laskavým a cítím se tak plně chráněný samotným Bohem. Učím se denně s velkým zájmem se všemi komunikovat v lásce, vlídnosti a laskavosti slovy i činy.

Audio - Léčivá meditace


neděle 10. prosince 2017

Učím se odpouštět a přijímat odpuštění

V každém okamžiku svého života zde na zemi skrze své srdce rozhoduji o tom, jakým člověkem chci být, a jakým člověkem jsem. Odpouštění mě léčí a zbavuje mě starých bolestí a traumat, které mám ve svém srdci uloženy. Rozhodl jsem se proto vyléčit své srdce, odpustit druhým a naučit se odpuštění i přijímat. Vzdávám se tímto své občasné, naučené touhy soudit, trestat a oplácet. Odpuštění mě plně osvobozuje a pomáhá více otevírat energetickou bránu mého srdce bezpodmínečné Boží lásce. Nechť Boží láska naplňuje moje srdce. Láska a odpuštění mě pomáhají rozpouštět všechny pochybnosti.  Když skrze své srdcem s prožitkem odpouštím, učím se vnímat věci tak, jak je vidí samotný Bůh a po-rozumět tomu, proč se vše děje tak, jak se to děje. Již vím, že se vše děje jen pro moje největší a nejvyšší dobro. Tímto si dávám vnitřní svolení všechno a všechny milovat,  odpouštět sám sobě, ostatním i Bohu. Nechť slunce a oheň Boží lásky v mém srdci plane.

Audio - Léčivá meditace

sobota 9. prosince 2017

Učím se být trpělivý

Rozhodl jsem se aktivně, trpělivě a klidně čekat a věřit, že to, co má přijít a to, co se má stát, se stane tehdy, kdy to má přijít. A přesně tehdy, kdy se to má stát. Božské načasování všeho je naprosto dokonalé a někdy se prostě jakožto lidé musíme naučit trpělivě čekat. Protože trpělivost přináší růže. Učím se, a dokážu to, se v takovýchto situacích maximálně uvolnit, protože vím, že jsem pod ochranou samotného Boha. Věřím v nepodmíněnou Boží lásku a v to, že Bůh mi dá všechno, co skutečně potřebuji, až sám uzná za vhodné. Přesně v okamžik, až na to budu připravený. A to bude pro mě přesně ten pravý okamžik. Milovat sám sebe mohu ihned, bez čekání na jiné osoby, věci či jakékoliv vnější okolnosti, takže mám teď vlastně všechno, co potřebuji. Rozhodl jsem se, že se mohu cítit klidný a naplněný a z každého prožívaného okamžiku si mohu vždy vzít to nejlepší, co mi nabídne.

Audio - Léčivá meditace


středa 6. prosince 2017

Učím se přijímat život s lehkostí a elegancí ...

Toužím se naučit si vytvořit a udržet hluboký vnitřní klid a mír, který přichází přímo od Boha. Budu tímto hlubokým vnitřním klidem chráněný, tudíž je pro mě naprosto bezpečné otevřít, přijmout a opustit minulost. A žít naplno s lehkostí v přítomnosti, radosti a lásce. Rozhodl jsem se, že si budu užívat současnosti, učit se žít plně v přítomném okamžiku a důvěřovat, že budoucnost se bude vyvíjet přesně tak, jak má, protože jsem součástí neviditelné, avšak naprosto dokonalé mozaiky života. Rozhodl jsem se prostě a jednoduše věřit v krásu života.  Od tohoto okamžiku tímto svým vnitřním postojem začínám vytvářet svou novou budoucnost a realitu. Jsem v míru sám se sebou a se všemi dalšími živými bytostmi.

Audio - Léčivá meditace