úterý 20. listopadu 2018

BOHATSTVÍ JE DAR

BOHATÝ TEN, KDOŽ PŘED SEBOU SAMÝM ANI OKOLÍM SVÉ VNITŘNÍ BOHATSTVÍ NESKRÝVÁ....

Silný Bobr

CHUDÁK TEN ...


CHUDÁK TEN, KDOŽ ZA CHUDÁKY OSTATNÍ POVAŽUJE A UBÍRÁ TÍM SÍLU JEJICH DUŠE....

Silný Bobr

JSEM KDO JSEM ....


JSEM KDO JSEM UŽ VĚKY VĚKŮ. CHVÁLIT JE MĚ ZBYTEČNÉ, ODSUZOVAT MALICHERNÉ A UCTÍVAT DĚTINSKÉ.

Silný Bobr

VNÍMÁNÍ SEBE SAMA


NIC SE NEZMĚNILO A VŠE JE RÁZEM ÚPLNĚ NOVÉ A JINÉ! CÍTÍM NAPŘÍMO SKRZE SVOU DUŠI DUCHA ....

Silný Bobr

Prožívání ŽIVOTA


PROŽÍVÁNÍM ŽIVOTA TEĎ A TADY SKRZE DRUHÉ, PROŽÍVÁME SEBE SAMA NA VÍCE ÚROVNÍCH ....

Silný Bobr

Modlitba SRDCE

NECHŤ VŠICHNI TI, KDOŽ SKRZE SVÉ SRDCE POMYSLÍ NA ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ OSTATNÍCH, JSOU UZDRAVENÍ. AMEN ...

Silný Bobr

Radost


VNÍMÁNÍM RADOSTI PROCHÁZEJÍCÍ SKRZE DRUHÉ ZAŽÍVÁM SVOU OPRAVDOVOU NITERNOU RADOST...

Silný Bobr