neděle 26. května 2024

VESMÍR SI PŘEJE...

VESMÍR si přeje, abych byl po všech stránkách "středem" hojnosti a milosti, jakož i on sám jest. Pro mou bytost je to laskavé a úžasné, tudíž tak činím a jsem tím v souladnosti.

Prožíváním skrze tělesnost předávám informace VESMÍRU s uvědoměním, že se učím tímto sám, jelikož Já jsem On a On je přítomen v mých buňkách, respektive v každé buňce mého Člověka. Z toho jest opět patrna podstata Jedno-Duchosti, velikosti a moudrosti Všehomíra 🙏

Říká nám všem: 

...projdi přes lávku nevědomosti, balast starých zkušeností a dlouhodobé zapomnění na podstatu. Jakmile uděláš v jasnosti a vnitřní milosti k sobě samému první krok ke mě, podám ti ruku.

NataRA

www.prilezitostkezmene.cz


Žádné komentáře:

Okomentovat