úterý 16. ledna 2018

Přepisuji nezdravá přesvědčení a tím léčím své srdce.

Nezdravá přesvědčení, která jsem si vytvořil v průběhu života, tvoří v mém autonomním nervovém systému permanentní stres, a nutí buňky mého těla spouštět režim boje, nebo útěku, i když to není přirozené a potřebné pro záchranu života. Uvědomuji si, že díky těmto nezdravým přesvědčením vytvářím destruktivní podmínky pro zdraví a tím i samotný život. Učím se proto uvidět jednotlivá nezdravá přesvědčení, přijmout je, poděkovat jim za službu, kterou mě v určité době učinili a přepsat je ozdravnou frekvencí nové vibrace. Rozhodl jsem se na základě toho, jak se zvyšuje mé povědomí a porozumění, že se pravda stává jasnou, a já mohu dle této pravdy, kterou cítím na úrovni svého srdce vždy jednat. To, že již věřím svému srdci mě velmi pomáhá a plně osvobozuje. Jak se mé srdce uzdravuje z jednotlivých zranění, učím se věřit novým pravdám ve svém srdci, cítit je a aplikovat ve svém denním životě. Vím, že jsem hoden lásky, a že mě bylo na všech úrovních odpuštěno. Jsem pro sebe i ostatní užitečný, a na tomto základě si každý přítomný okamžik tvořím svou novou budoucnost, která je plná lásky a naděje. Vždy, když otevřu plně své srdce lásce, cítím, že jsem v bezpečí a pod ochranou samotného Universa. Vím, že si každý okamžik života mohu plně užívat, ať se děje, co se děje. Mohu plně důvěřovat sobě i ostatním a mít se rád za to, jaký právě jsem. Už cítím svou vnitřní moc se kdykoliv a o čemkoliv rozhodovat, a podle těchto rozhodnutí vždy s láskou jednat.

sobota 30. prosince 2017

Duše čaje 2018 - Nová vize setkávání

Nová "inspirativní prožitková setkávání" právě pro ty, kteří hledají, a hlavně někde uvnitř cítí potřebu změny ve svém životě a nevědí, jak na to. Nevědí, jak změny dosáhnout skrze zažité denní povinnosti, strachy, obavy a stereotypy, které máme až na vyjímky všichni hluboko pod kůží, ve své buněčné paměti. 

- Jak rozpoznat, objevovat a léčit své vědomé i nevědomé negativní představy, nezdravé názory, destruktivní buněčné vzpomínky, které nám mnohdy brání v prožívání radostného a šťastného života? 
- Jak zakomponovávat nabyté informace skrze prožitky do denního života? 

To a mnoho dalšího bude součástí těchto inspirativních prožitkových setkávání, která budou vedena v duchu osobního poznání, že jediný, kdo nás samé může vyléčit na všech úrovních, jsme vždy jen my sami. Že my sami můžeme, a máme tu moc změnit úplně celý Svět, jen skrze nás samé. To, že se můžeme i v tomto systému stát plně svobodnými bytostmi, ruku v ruce s převzetím odpovědnosti sami za sebe, a tím i za celý Svět. Pište nám svá osobní témata, která byste rádi začali řešit, či už řešíte. Uskutečníme na tato témata postupně společná setkání. Těšíme se na Vás :-)


úterý 26. prosince 2017

Učím se najít a přepsat škodlivé touhy a jednání

Uvědomuji si, že škodlivá jednání a touhy, které se mě v životě neustále opakují, jako program,  mě oddalují a vychylují z cesty za mým posláním. Rozhodl jsem se proto pustit kontrolu nad vším kolem sebe, a svobodně skrze filtr svého srdce přijímat lásku a radost. Reagovat dle svého srdce jen na základě pravdy a lásky. Ať se děje, či stane cokoliv, rozhodl jsem se, že si budu vážit sebe sama za to, jaký jsem uvnitř. Učím se tímto odpoutat od věcí, které podvědomě činím, a které znecitlivují mou bolest. Pociťováním své bolesti s velkým soucitem se velmi rychle a již navždy uzdravuji. Nalézám tak trvalé uspokojení a vnitřní klid v mém životě. A to mě umožňuje být srovnaný se sebou samým i se světem okolo sebe. Poznávám, že vše, co vnímám ze svého srdce jako dobré, mě skutečně uspokojuje a přitom nic nestojí. Mou jasnou cestou je proto soustředit se na své srdce a jeho spokojenost. Užívat si každým okamžikem života a oslavovat ho. Učím se tímto vším správně se rozhodovat, přijímat vše, co přichází a vytvářet nové vzorce ve svém životě, které přirozeně přepisují ty staré, již nepotřebné. Nepodmíněná láska k sobě samému a ostatním je jedinou, která mě ve svém nitru opravdu uspokojuje a plně propojuje s Otcem Vesmírem a Matkou Zemí.

Audio - Léčivá meditaceneděle 24. prosince 2017

Učím se sebe-ovládat, sebe-uzdravovat a vést vyvážený život

Vím, že opravdový život naleznu po odstranění nezdravých názorů, vědomých i nevědomých negativních představ a destruktivních buněčných vzpomínek, které v sobě mám z různých dřívějších emocionálních zranění a zklamání, kterým jsem dovolil, aby se ve mě vytvořily. Tím, že už to vím, se učím velmi rychle nacítit, nacházet a uvidět vše tak, abych poznal své strachy a obavy, přijal je, rozpustil a vyléčil. Vše je o křehké rovnováze, na které stojí celý Vesmír, i my lidé, jakožto jeho nedílnou součástí. Tím, že budu žít vyvážený život na všech úrovních, sehrávám v této důležité vesmírné rovnováze, a tím i sám v sobě velmi významnou roli. Dovoluji si již proto, energeticky a nadšeně užívat každého okamžiku života, a přesto činit správné volby a rozhodnutí pro sebe i druhé. Učím se, a vytvářím láskyplné příznivé okolnosti pro svůj život a radostně tančím s ostatními, i se samotným životem. Už vím, že jsem tak schopný, jak věřím, že jsem. Pokud se budu ještě více soustředit na Boha svou důvěrou a odevzdáním se, dovolím této vyšší inteligenci ještě intenzivněji plnit moje niterná přání, touhy a sny vycházející z uzdraveného Srdce a Duše.

Audio - Léčivá meditace
sobota 23. prosince 2017

DUŠE ČAJE - Jak žít změnu - (díl první)

Jana Sueneého Marka - (www.spontannibubnovani.cz) známe s ženou už několik let. Občas společně bubnujeme, povídáme o různých tématech a událostech. Jednoho dne jsme se potkali i v situaci, kdy náš přítel potřeboval chvíli klidu, jak vnějšího, tak primárně vnitřního, a my jsme mu nabídli doprovod do tohoto stavu bytí. Možná jen na chvíli, na zkoušku, nebo na měsíc, nebo již na pořád. Ale to už je vždy na člověku samém a na tom, kolik toho potřebuje cestou ještě přijmout, odhodit, prožít a dořešit. Slovo dalo slovo a dopoledne jsme společně pracovali a vydali se do oblasti, kde takový úžasný klid a pohodu máme všichni na dosah, bez nutnosti kamkoliv cestovat.

Nu a po tomto výletě najednou vzniklo spontánní, improvizované setkání o životě, našem životním příběhu a událostech, které prožíváme a hlavně jak je prožíváme. O tom jak vystoupit ze systému, přesto v pohodě a spokojeně žít. Jak  žít jinak. Jak najít svou cestu, poslání ...... Prostě, JAK ŽÍT ZMĚNU. 

V rámci pořadu DUŠE ČAJE, který náš přítel před několika měsíci aktivoval vzniklo oficiální úvodní povídání o naší skutečné životní cestě a rozmanitostech, které ji naplňovaly a naplňují. O skutečném prožívání toho, čemu se říká "ŽIVOT". 

VŠE, CO SE ČLOVĚKU V ŽIVOTĚ PŘIHODÍ, JE DOBROU PŘÍLEŽITOSTÍ KE ZMĚNĚ, JEN SE MUSÍME TO NAUČIT UVIDĚT.

Těžké životní situace nám dané do života nás naučili uvěřit v sami sebe. Ve svou jedinečnost, která je u každého naprosto nenahraditelná. Dostali jsme se v životě již do situací, kdy jsme neměli sílu se bránit změnám, a novému, které bouchalo roky na vrata. Tím nám bylo přirozeně umožněno v nitru sebe vše pustit a nechat jít svou cestou, nikoliv pod vedením naší mysli, ale pod vedením vyšší moci. A tím vlastně ve svém důsledku nepodlehnout a nenechat se dále ovládat životními situacemi, emocemi i pocity. Nenechat se ovládat ani ostatními lidmi a systémem ve kterém jako civilizace žijeme ...... Naše cesty se mohou stát pro některé, kteří své těžké životní situace nyní řeší, a hledají záchytné body v určitých situacích motivací. Budeme velmi rádi, pokud vám naše cesta a to, co denně činíme sami pro sebe i ostatní přátelé v rámci naší terapeutické činnosti dodá motivaci a směr k vašemu majáku. K vašemu středobodu Vesmíru, který máme každý z nás umístěn hluboko v sobě samých. 

Petr a Ewča Kvasničkovi


pondělí 18. prosince 2017

Učím se důvěřovat, prožívat lásku a radost

Minulost je pryč, a já se učím prožívání vědomého žití v přítomnosti. Plně důvěřuji a odevzdávám se tomu, že jsem v tomto fyzickém světě za nějakým jasným a přesným účelem. Plně důvěřuji a odevzdávám se tomu, že jsem pod neustálou ochranou samotného Boha, abych mohl tuto svou misi dokončit a splnit. Napojuji se více a více na svůj vnitřní hlas, který vím, že mě povede tou nejlepší cestou, která je pro mě ke splnění mého poslání připravena. Proto se mohu již bez obav otevřít na úrovni srdce novým lidem, myšlenkám, prožitkům a cítit se přitom v naprostém bezpečí. Učím se vše svobodně dávat bez očekávání a přijímat beze strachu, jelikož z toho pramení ta pravá radost ze života. Učím své srdce po všech zraněních, které utrpělo, opět plně prožívat a cítit Lásku, Radost, Víru a Důvěru. Jsem si již vědom a jist toho, že mám v sobě samém dostatek přirozené moudrosti i vnitřního vedení k tomu, abych se uměl na cokoliv se v mém životě děje podívat z mnoha úhlů pohledů, jakožto nezávislý pozorovatel, a tím vše, co přichází formou různých situací s lehkostí zvládl.

Audio - Léčivá meditace


pátek 15. prosince 2017

Učím se být dobrým a bezpodmínečně milujícím člověkem

Být dobrým a bezpodmínečně milujícím vše, je nejlepším zdrojem pro kolektivní vědomí a nejlepším dědictvím, které zde na Zemi po sobě, jako člověku mohu zanechat. Rozhodl jsem se proto ještě více prohloubit a zdokonalit své umění žití tak, jak si myslím, a hlavně cítím, podle ohlasu svého srdce, že je správné a v souladu se zdrojem. Tímto každodenním uvědoměním, aktem myšlení a prožitku se učím sebe vytvářet v novém světle a v nové budoucnosti, kterou si prožíváním života v každém (přítomném) okamžiku neustále tvořím, dotvářím a přetvářím. I když si lidé okolo mě toho někdy nevšímají, mohu si tímto prožíváním svého života vážit sám sebe, a ve svém nitru cítit, že činím správná rozhodnutí, která mě na všech úrovních prospívají a uzdravují. Pokud dojde k okamžiku, že sejdu lehce ze své cesty být dobrým a bezpodmínečně milujícím člověkem, s každým nádechem a výdechem si uvědomuji že:

nadechuji Život a vydechuji stud,
nadechuji Světlo a vydechuji strach, obavy ....,
nadechuji Lásku a vydechuji vinu,
nadechuji Boží vůli a vydechuji své ego.

Audio - Léčivá meditace