úterý 16. ledna 2018

Přepisuji nezdravá přesvědčení a tím léčím své srdce.

Nezdravá přesvědčení, která jsem si vytvořil v průběhu života, tvoří v mém autonomním nervovém systému permanentní stres, a nutí buňky mého těla spouštět režim boje, nebo útěku, i když to není přirozené a potřebné pro záchranu života. Uvědomuji si, že díky těmto nezdravým přesvědčením vytvářím destruktivní podmínky pro zdraví a tím i samotný život. Učím se proto uvidět jednotlivá nezdravá přesvědčení, přijmout je, poděkovat jim za službu, kterou mě v určité době učinili a přepsat je ozdravnou frekvencí nové vibrace. Rozhodl jsem se na základě toho, jak se zvyšuje mé povědomí a porozumění, že se pravda stává jasnou, a já mohu dle této pravdy, kterou cítím na úrovni svého srdce vždy jednat. To, že již věřím svému srdci mě velmi pomáhá a plně osvobozuje. Jak se mé srdce uzdravuje z jednotlivých zranění, učím se věřit novým pravdám ve svém srdci, cítit je a aplikovat ve svém denním životě. Vím, že jsem hoden lásky, a že mě bylo na všech úrovních odpuštěno. Jsem pro sebe i ostatní užitečný, a na tomto základě si každý přítomný okamžik tvořím svou novou budoucnost, která je plná lásky a naděje. Vždy, když otevřu plně své srdce lásce, cítím, že jsem v bezpečí a pod ochranou samotného Universa. Vím, že si každý okamžik života mohu plně užívat, ať se děje, co se děje. Mohu plně důvěřovat sobě i ostatním a mít se rád za to, jaký právě jsem. Už cítím svou vnitřní moc se kdykoliv a o čemkoliv rozhodovat, a podle těchto rozhodnutí vždy s láskou jednat.

Žádné komentáře:

Okomentovat