neděle 15. března 2020

BÝT VE-SMÍRU S VESMÍREM

BÝT VE-SMÍRU S VESMÍREM

Svět konečnosti našich myšlenek se ukrývá za světem nekonečnosti našich přání pocházejících z oceánů našeho Srdce prolévající a zaplavující celý "VESMÍR" skrze náš vnitřní SMÍR 🙏💖🙏.

JÁ JSEM VE-SMÍRU s "VESMÍREM"
JÁ JSEM "VESMÍREM" skrze prožívání Života VE-SMÍRU.

Děkuji, Děkuji, Děkuji .....

Silný Bobr - průvodce sebe sám na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

OČISTA VNITŘNÍHO CHRÁMU

OČISTA VNITŘNÍHO CHRÁMU

Práce se šamanským bubnem skrze vnitřní hodnotu člověka, jakožto uživatele chrámu Duše, pro mě znamená cestu ke zbourání lešení za pomocí něhož jsme po mnoho reinkarnací opravovali náš společný vnitřní chrám. JÁ jsem TY a TY jsi JÁ. "JSEM"

Silný Bobr - průvodce sebe sám na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

sobota 14. března 2020

RE-AKTIVACE PŮVODNÍ SÍLY

Pro všechny z vás, jenž cítí pro bytost svou připravenost všech jejich částí v zóně této, tohoto času a prostoru.

RE-AKTIVACI PŮVODNÍ, ČISTÉ SÍLY

Rozhodl(a) jsem se skrze sílu svého Srdce 💗 aktivovat nejvyšší možný stav Lásky a Úcty napojený na vyšší stav Vědomí původní Síly "RA" a skrze tuto svou přirozenou čistou sílu Tvůrce si beru zpět svou moudrost získávanou skrze zkušenosti po věky věků.

Silný Bobr - průvodce sebe sám na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

pátek 13. března 2020

Zdraví a štěstí je náš Dar sobě samým skrze své 💗 Srdce

SKRZE NAŠI VŮLI DUCHA MŮŽEME BÝT (JSME) ZDRAVÝMI A ŠŤASTNÝMI

Někdy se stane zázrak, který není zázrakem. Je to jen přirozený jev dějící se ZA NAŠIMI ZRAKY, který sami umíme stvořit a tvoříme.

JEDEN MALÝ PŘÍBĚH:

Co hledáš? 
Hledám to, co mě udělá šťastným. 
A kde to hledáš?
No, všude kde se dá 😒.
A už se ti to podařilo najít?
Hledám už dlouho, ale ještě ne 😢.
Jen občas o to zavadím a zase mi to uteče.
A proč to hledáš?
No přece pro to abych mohl být šťastný!
A proč nejsi? 
???😟😕🤨🤪🤯???
Proč nejsem šťastný?
To nevím, asi protože jsem nenašel štěstí.

A potřebuješ pořád hledat štěstí, nebo ti bude stačit vnímat a cítit "JÁ JSEM ŠŤASTNÝ"? 

To by bylo skvělé!

BUDIŽ ŠŤASTNÝM AŤ JSI, KDE JSI 🙏
BUDIŽ ZDRAVÝM NA VŠECH ÚROVNÍCH SVÉHO BYTÍ 🙏
🙏 JSI ZDRAVÝ A ŠŤASTNÝ! 🙏 

Silný Bobr - průvodce sebe sám na Cestě Životem skrze  💗 Srdce k Otci

NEDOKONALÁ DOKONALOST, nebo DOKONALÁ NEDOKONALOST ??? 😁VŠEM LÁSKYPLNÝM A DOBRÝM BYTOSTEM LIDSKÝM 💎🙏

Skrze své 💗 Srdce posílám všem dobrým bytostem antivirus deaktivující energii žádostivosti ovládání bytostí lidských skrze strach, který je nízkofrekvenční aplikací šířen ve snaze ovládnutí zdrojů a bioenergie, včetně energetických zdrojů dalších. 

Naše neustálé hledání jakési "pseudo" dokonalosti v dokonalém Vesmíru je vlastně dokonalý NE-SMYSL, zbytečně nám samým ubírající energii pro naše tělo i mysl, která se nejčastěji ráda a velmi ochotně ujímá tohoto hledání. Pro mysl je to bezva zábava a realizace jí samotné 😜. 

Toto nás však odvádí od hlubšího poznání, že jsme dokonalými bytostmi neustále učící se skrze vidění své nedokonalosti státi se dokonalými v sobě samých.

Respektive:  
Konečně se můžeme odkrytím tohoto závoje nechati plně a beze zbytku "SPLYNOUT VE-SMÍRU" s nejhlubší moudrostí VESMÍRU 😉. 

Silný Bobr - průvodce sebe sám na Cestě Životem skrze 💗 Srdce k Otci

čtvrtek 12. března 2020

BOD ZMĚNY - BOD ZVRATU

BOD ZMĚNY - BOD ZVRATU

Náhled toho času "Člověka" antropologického zařazení - OBYČEJNÝ OBYČEJNÝ 😝

Nastal bod zlomu - bod zvratu 

Práce na sobě samých je oceněním obdařena Vesmírem v okamžik absolutního propuštění vnitřních potřeb a chtění se změnit v čase a prostoru daném, jakkoliv a v čemkoli, pokud není tato změna aktivována a přímo vedena samotným Srdcem 💗 dle plánu Božího v plném souladu a v jednotě s celkem.

Respektive v okamžiku absolutního přijetí všeho co dělám, kdo jsem, kde jsem a jaký jsem dochází k ukotvení a zastředění Srdce mého v čase a prostoru okolo něhož jsou na úrovni kvantové tvořeny sekvenční aktivní pole propojující aurické pole s Matkou Zemí, Otcem Vesmírem, s prostorem v minulosti ležící za námi, s prostorem budoucnosti vyskytující se před námi, s prostorem vpravo i vlevo od nás vyvažující naši bytost a se všemi dalšími prostory v časech a prostorech okolo nás. 

Nastává doba multidimenzionality prožívaná TEĎ a TADY v "obyčejnosti" prožívání "VĚDOMÉHO LIDSVÍ"

Silný Bobr - průvodce sebe sám na cestě Životem skrze 💗 Srdce k 💎Otci

💎🙏💎   💗🙏💗

středa 11. března 2020

DAR OD STVOŘITELE 💎

DAR OD STVOŘITELE 💎

Práce s kvantovým polem a jeho projevení skrze energetizování, materializace energie této. 

Je to dar, který i my lidé jsme obdrželi od Stvořitele. Jen naše uvědomování, které bylo přibržděné na základě zneužívání tohoto Daru proti Životu samému, jenž nám byl poskytnut bylo důvodem, že jsme byli oproštěni využívat tuto přirozenou možnost tvoření. Těm, kdož prošli skrze své zkušenosti za hranici tohoto uvědomění je Dar tento znovu navrácen. 

Je to velmi starý způsob umožňující léčení sebe sama a posléze i ostatních bytostí v rámci vnitřního plného uvědomění možnosti této, za podpory energie samotného Stvořitele.

Silný Bobr