čtvrtek 12. března 2020

BOD ZMĚNY - BOD ZVRATU

BOD ZMĚNY - BOD ZVRATU

Náhled toho času "Člověka" antropologického zařazení - OBYČEJNÝ OBYČEJNÝ 😝

Nastal bod zlomu - bod zvratu 

Práce na sobě samých je oceněním obdařena Vesmírem v okamžik absolutního propuštění vnitřních potřeb a chtění se změnit v čase a prostoru daném, jakkoliv a v čemkoli, pokud není tato změna aktivována a přímo vedena samotným Srdcem 💗 dle plánu Božího v plném souladu a v jednotě s celkem.

Respektive v okamžiku absolutního přijetí všeho co dělám, kdo jsem, kde jsem a jaký jsem dochází k ukotvení a zastředění Srdce mého v čase a prostoru okolo něhož jsou na úrovni kvantové tvořeny sekvenční aktivní pole propojující aurické pole s Matkou Zemí, Otcem Vesmírem, s prostorem v minulosti ležící za námi, s prostorem budoucnosti vyskytující se před námi, s prostorem vpravo i vlevo od nás vyvažující naši bytost a se všemi dalšími prostory v časech a prostorech okolo nás. 

Nastává doba multidimenzionality prožívaná TEĎ a TADY v "obyčejnosti" prožívání "VĚDOMÉHO LIDSVÍ"

Silný Bobr - průvodce sebe sám na cestě Životem skrze 💗 Srdce k 💎Otci

💎🙏💎   💗🙏💗

Žádné komentáře:

Okomentovat