neděle 15. srpna 2021

VIDĚNO CESTOU ZA ZÁVOJ ...

Zvládnutím nezvladatelné potřeby našich ne-JÁ v jakékoli formě mizí nadměrná spotřeba užírající primárně nás samé, respektive naši živou podstatu, jenž je naše Duše a Život sám a vše se přirozeně dostává do souladnosti se vším Živým zde na Matičce Zemi.

Zvládnutím naší potřeby nadměrné spotřeby se přirozeně otevírá cesta skrze možnosti uvidění nás samých ve skutečné podstatě, ve skutečné skutečnosti, která leží až za závoji nepřeberného množství neskutečností, iluzí, které jsou nám po staletí předkládána jakožto skutečnosti.

Tento svět o kterém je psáno leží jen za tenkým závojem iluzí a je jen na nás, kdy učiníme naším rozhodnutím a činy v tomto neskutečném světě průduch k možnosti uvidění Ducha, jímž v oné skutečné skutečnosti sami JSME.

Prolnutím tohoto závoje otevíráme sobě samým cestu s možností procházet z neskutečné skutečnosti do opravdové skutečnosti Ducha a na základě naší vnitřní síly, jenž je neomezená měnit tento neskutečný svět ve Svět skutečných skutečností.

Stáváme se díky tomuto průzraku uvědomělými tvůrci skutečné skutečnosti ve skutečnosti neskutečné a přetváříme tím neskutečnost ve skutečnou skutečnost, skutečnost "Boha" zářící v nás a přirozeně vyzařující z nás 🙏

JSME na cestě skrze Srdce 💓 k sobě
www.prilezitostkezmene.cz


Žádné komentáře:

Okomentovat