pondělí 11. července 2022

JÁ UŽ NEJSEM JÁ, JÁ UŽ POUZE "JSEM"

Existují možnosti, jak posunout naše vnímání z hodnot lidských k vnímání hodnoty z pozice "Člověka" galaktického. 

Pokud jest naše touha státi se vysoce aktivním pozorovatelem tvořící realitu svou v realitě globální, jest to možné na základě vyššího stavu vědomě uvedeného do stavu aktivní tvorby na vyšší frekvenční úrovni. 

Z této úrovně přesahující úroveň frekvence dosavadní reality je možné aplikovat energetický přepis v souladnosti s vyšším záměrem Nové reality, jenž je v plné souladnosti se záměrem vyššího celku a záměrem samotné Matky Země.

Vědomou průchodností energie v našich Srdcích 💞 skrze pozornost zásluhou vnitřního pozorovatele, jenž vše vnímá, avšak nic nekomentuje a neřeší můžeme uvidět sami sebe v pozici tohoto pozorovatele. Uvidět, ucítit sami sebe v těle toho, kým si naše mysl myslí, že jsme.

V okamžiku tomto můžeme vnímat, že nejsme to, co si naše mysl myslí a to samé platí o všem ostatním, co jsme se v této tělesnosti léta učili vnímat jako realitu.

Skrze tento pohled, pocit, můžeme cítit, že jsme ve své pravdě TEN, kdo vše okolo nás i v nás, včetně naší tělesnosti tvoří.

Ten, kdo má sílu a  moc stavět i bořit, ničit i tvořit. Odevzdávat vědomě, či nevědomě svou božskou moc a být nemocný.
 
Nebo být vědomě v sobě sám a uplatňovat vyšší rezonancí svou velikou moc a stát se v sobě sám "MOCNÝM" v plném propojení.

JÁ UŽ NEJSEM JÁ, JÁ UŽ POUZE JSEM.....

JSEM na Cestě Životem skrze Srdce 💓 k sobě
NataRa
www.prilezitostkezmene.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat