neděle 10. července 2022

NÁVRAT K PODSTATĚ ✨

Lidské Duše dobré, Duše moudré.

Vnímám, jak energie jinakostí zmítá lidskými Dušemi, respektive lidmi, jelikož kontemplace energie celistvosti nedosáhla plného potenciálu prostoupení skrze myšlenkové vzory a vzorce postarších energetických formátů, jenž ve svém důsledku nejsou a nikdy nebyli přirozenou součástí našich Bytostí  i tělesnosti, kde se nyní ve velké většině nacházíme v rámci tohoto oslovení, které je pro ty, jenž touží uvidět připravenost v jejich osobních energetických polích v jejich blízkosti a dosahu pro okamžitou změnu. 

Změnu, která není aktivována chtěním, potřebou, nutností a dalšími postaršími cizími vzory námi nevědomě převzatými, nýbrž skrze hluboký po-cit, jenž vyvěrá ze středu našich Srdcí v plné souladnosti a propojením s naší Duše v napojení na Esenci všeho, co jest, všeho, co tvoří i Nás v Nás.

V textech, jenž prostupují Petra, jakožto Avatara esence jeho Bytosti je mnohé obsaženo i s kódy aplikujícími možnosti ucítění energie pro toho, kdož vnímá, respektive alespoň touží vnímat, po-cítí mnohé, co jest za obsahem sdělení. Jelikož, jak jsem již do textů různých znamenal, že až za našimi smysly jest to, co hledáme když V PRAVDĚ JSME. I to, že není již hledati což, pokud se plně dotkneme esence sebe sama ve formátu pouhého, neuchopitelného, nikdy nekončícího pouhého Jedno-Duchého "JSEM" v těle lidském.

JSEM na Cestě Životem skrze Srdce 💓 k sobě
NataRa
www.prilezitostkezmene.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat