sobota 9. prosince 2017

Učím se být trpělivý

Rozhodl jsem se aktivně, trpělivě a klidně čekat a věřit, že to, co má přijít a to, co se má stát, se stane tehdy, kdy to má přijít. A přesně tehdy, kdy se to má stát. Božské načasování všeho je naprosto dokonalé a někdy se prostě jakožto lidé musíme naučit trpělivě čekat. Protože trpělivost přináší růže. Učím se, a dokážu to, se v takovýchto situacích maximálně uvolnit, protože vím, že jsem pod ochranou samotného Boha. Věřím v nepodmíněnou Boží lásku a v to, že Bůh mi dá všechno, co skutečně potřebuji, až sám uzná za vhodné. Přesně v okamžik, až na to budu připravený. A to bude pro mě přesně ten pravý okamžik. Milovat sám sebe mohu ihned, bez čekání na jiné osoby, věci či jakékoliv vnější okolnosti, takže mám teď vlastně všechno, co potřebuji. Rozhodl jsem se, že se mohu cítit klidný a naplněný a z každého prožívaného okamžiku si mohu vždy vzít to nejlepší, co mi nabídne.

Audio - Léčivá meditace


středa 6. prosince 2017

Učím se přijímat život s lehkostí a elegancí ...

Toužím se naučit si vytvořit a udržet hluboký vnitřní klid a mír, který přichází přímo od Boha. Budu tímto hlubokým vnitřním klidem chráněný, tudíž je pro mě naprosto bezpečné otevřít, přijmout a opustit minulost. A žít naplno s lehkostí v přítomnosti, radosti a lásce. Rozhodl jsem se, že si budu užívat současnosti, učit se žít plně v přítomném okamžiku a důvěřovat, že budoucnost se bude vyvíjet přesně tak, jak má, protože jsem součástí neviditelné, avšak naprosto dokonalé mozaiky života. Rozhodl jsem se prostě a jednoduše věřit v krásu života.  Od tohoto okamžiku tímto svým vnitřním postojem začínám vytvářet svou novou budoucnost a realitu. Jsem v míru sám se sebou a se všemi dalšími živými bytostmi.

Audio - Léčivá meditaceúterý 5. prosince 2017

Učím se být pokorným a milujícím

Rozhodl jsem se mít život i sebe rád bez porovnávání s ostatními, jelikož si uvědomuji, že vždy budu potkávat lidi "menší", či "větší", než jsem já. A to mě může vést k tomu být namyšlený, či malomyslný. Uvědomuji si, že vše, co odsuzuji u druhých, odsuzuji i u sebe sama. Proto chci již přijímat a milovat sebe sama a všechny bytosti bez rozdílu takové, jaké jsou. Soutěžit a vyhrávat je pro mě již nedůležité. Důležité je pro mě dosáhnout uvnitř sebe míru a umění přijímat a dávat bezpodmínečnou lásku sobě i všem okolo sebe. Život, který ve mě proudí je vzácným darem, který jsem dostal a učím se jej přijímat takový, jaký je, se vším, co k němu patří.  Chci také být v každé situaci štědrý a umět přirozeně pomáhat sám sobě i ostatním bytostem. Chci se naučit žití v hluboké pokoře, protože to znamená si plně uvědomovat, že vše, co mám je darem Božím.

Audio - Léčivá meditace
pondělí 4. prosince 2017

Učím se naslouchat svému srdci ...


Uvědomuji si, že nic a nikdo nade mnou nemá moc, pokud to vnitřně nedovolím! Rozhodl jsem se, že se úplně osvobodím ze zajetí svých myšlenek, pocitů a emocí, abych mohl cítit neustále radost ve svém srdci. Ve svém srdci se učím věřit pravdě o sobě samém, jelikož kým jsem určuje moje srdce, jenž nyní léčím od všech zranění, které utrpělo. Učím se být přirozeně radostným a svobodným. To proto, abych mohl nyní a již napořád prožívat radost, jakožto dopravní prostředek, či způsob cestování životem, nikoliv jako cílovou stanici. Radost je mojí silou. Miluji sám sebe, miluji život, své přátelé a všechny bytosti.

Audio - Léčivá meditace

Učím se bezpodmínečné lásce

Učím se dávat a přijímat bezpodmínečnou lásku. Najít v sobě ochotu se zaměřit a napojit přímo na duši a srdce jiných bytostí. Nemít přitom potřebu kohokoliv měnit, či formovat. Přijímat všechno takové, jaké to je, bez potřeby soudit, porovnávat a hodnotit. Přijímat všechny ostatní bytosti s hlubokým pocitem uznání, obdivu a vděčnosti za to, jací právě jsou. Prostřednictvím této léčivé práce na sobě se učím přirozeně pečovat o svoje tělo, mysl i ducha a stávám se plně vnitřně svobodným, šťastným a zdravým na všech úrovních.

Audio - Léčivá meditacečtvrtek 30. listopadu 2017

Největší dar, který můžeme dát

Rok se s rokem sešel a už nám zase nastává čas vánoční. A to znamená obdarovávání dětí, přátel, příbuzných, kamarádů a v některých případech i lidí, které neznáme. Již jsme si převážně zvykli na to, že zajdeme do nějakého obchodu, vyndáme z kapsy peníze, které jsme ušetřili v průběhu roku, koupíme něco, co někde, někdo vyrobil a zabalíme do krásného papíru se stužkou a vložíme až pod stromeček v daný velký den, očekávajíc velikou radost těch, kdož budou dárky rozbalovat. Ano, je to velmi krásné, milé a srdečné, když si někdo na někoho vzpomene a obdaruje bližního svého. Třeba i přes to, že si v průběhu roku někdy úplně nerozumí. Ano, je v tom cítit síla, která nás všechny převyšuje!

My jsme se však s manželkou rozhodli udělat něco úplně jinak. A nejen pro čas vánoční, ale kdykoliv a již napořád.  Něco, co je v souladu s naší životní cestou - JAK ŽÍT ZMĚNU. Něco, co cítíme, že je naší niterní pravdou a tím největším, čím kohokoliv můžeme obdarovat. Náš dar, naši Pravdu a Lásku, kterou cítíme a nosíme v srdcích předáme bližním svým nikoliv skrze fyzické dárky, ale přímo ZE SRDCE DO SRDCE. 
Ze Srdce do Srdce


Všem potřebným bližním, známým i neznámým lidem tímto nabízíme náš dar, který je zabalen v čase osobně stráveným s danou osobou. Převázaný velikou stuhou ve formě pozorného Naslouchání, Tichem, vnitřním Klidem, Souzněním, Porozuměním, Pokorou a Úctou k životní cestě bližního svého. A velkou mašlí, kterou je dárek převázán je prožitek společně strávených chvil obohacený dotekem, objetím, slovy uznání za to, jaký obdarovávaný je, bez výčitek a soudů. A slavnostním společným přípitkem bude předání informace, možná i niterného prožitku, že vše je ve svém principu Jedno-Duché.

Těšíme se na to, až Vám, kteří cítíte potřebu tohoto daru budeme moci osobně náš dar předat a zažívat radost z toho, že jsme vás mohli obdarovat tím, co je pro nás největším a nejdražším darem, který můžeme a chceme dát :-)

Pokud rádi přijímáte dary a cítíte tohoto daru potřebu, nebojte se, nestyďte se nás kontaktovat a říci si o dar, který vám ze srdce rádi dáme. Domluvíme si společně místo a čas a osobně dar předáme :-) 

Jestli cítíte, že by i někdo vám blízký takový dar potřeboval, nabídněte mu ho sami ze svého srdce. Pokud vám to z nějakého důvodu nejde, tak nám dejte na něho kontakt a my mu dar předáme, jak je výše popsané.

Přejeme vám krásný dny. Petr a Ewa Kvasničkovi

středa 29. listopadu 2017

Vstupte do klidu oka tornáda svých myšlenek a pocitů

Období posledních několika měsíců, možná i let, ve kterém nyní žijeme je mírně řečeno dosti turbulentní :-) Každý z nás prochází různými přirozenými životními etapami, což je naprosto v pořádku. Dostáváme se občas do světelných výšin a lehkosti Bytí, ale také procházíme svými temnými, mnohdy destruktivními a nám doposud neznámými stinnými údolími, která jsou námi v tomto čase někdy prožívány velmi intenzivně. Vše, co nemáme doposud z našich prožitých životů zpracované, odžité a přijaté přichází s intenzitou, která je možná pro mnohé silnější, než kdy dříve. Někdy ani nevíme, odkud se to vše bere a nevěřícně přemýšlíme, kde je tomu počátek a konec. Zda je to jen nějaké spiknutí, hra, nedorozumění, či zda je to, co prožíváme také naší součástí, či jen nějaký omyl, do kterého jsme se nedorozuměním přimotali :-) 


Možná, že by se to dalo někdy přirovnat k tornádu, které se okolo nás roztáčí čím dále tím větší rychlostí a my jsme pohlcováni vírem po obvodu tohoto tornáda a začínáme, chtě nechtě rotovat s letícími předměty, které tornádo okolo nás bere. Snažíme se něčeho přidržet, aby nás to nepohltilo a hledáme záchytné a pevné body. Někdy se chytíme něčeho, co věříme, že vydrží, chvíli se zklidníme, že se už něčeho držíme, a "rup", opět rotujeme a hledáme další a další pevné body, které jsou v té rychlosti pro nás ještě viditelné. Znáte to také? Baví vás takto rotovat s tornádem, které nabírá stále větší a větší rychlost? 

Do určité míry je to zábavné, ale nám už se z toho motala hlava a byli jsme unaveni, tak jsme se před lety rozhodli, že se vydáme tam, kde je ticho, klid a bezvětří. Zkoušeli jsme s vidinou klidu, někde mimo tornádo, projít na jeho vnější okraj a utéci od něho. Nevyšlo to! Bylo to silné a tato cesta byla velmi vyčerpávající. Zjistili jsme, že bojovat s tím, nebo před tím pořád utíkat je dlouhodobě velmi únavné. Tak jsme se rozhodli vyrazit na druhou stranu. Do samotného oka tornáda a prozkoumat, jak to tam vypadá s tím, že když nás to odnese, tak nás to odnese! Když se nám podařilo do oka dojít, zjistili jsme, že je tady nevídaný klid, bezvětří a naprostá pohoda. Žádné turbulence. Posadili jsme se přímo uprostřed a začali jsme pozorovat to, co se okolo nás děje. Najednou jsme neměli potřebu nic komentovat, zjišťovat, posuzovat a jen jsme vše s pokorou pozorovali. Nastala veliká úleva a klid!

Někdy je člověk tou cestou boje, či útěku, hledáním jakýchsi "pevných bodů", neustálého napětí, strachu a obav, jestli ty pevné body najde, značně vysílen, někdy i zraněn. Ale v oku tornáda na nás všechny čeká naprostý klid a možnost nabrat sílu, nechat uzdravit, jak fyzické, tak mentální zranění ........

Pokud i vy hledáte klidné, bezvětrné, tiché oko tornáda v turbulentní době, jistě ho najdete. Protože existuje pro každého z nás a v každém z nás. Pokud už jste unaveni, nebo jste si prozatím nejisti a máte potřebu se před touto vaší cestou nadechnout, odpočinout, připravit se, jak po stránce mentální, tak fyzické, či jiných stránkách, přijďte pobýt do klidného, bezpečného a chráněného prostoru, kam vás srdečně zveme. Dveře jsou  u nás vždy otevřené. Káva může být připravena za dvě minuty a kuchyňský stůl může být za okamžik uklizený. Každý přítel, který potřebuje mluvit, je kdykoliv vítán. Není dobré trpět v tichosti a sám. Naše uši k naslouchání a ramena k pláči jsou také k dispozici. Máme čas pro všechny, kteří jsou na cestě a kteří ho potřebují. To neznamená, že vás budeme litovat a utvrzovat vás ve vašich případných smutcích a splínech! Ba naopak vám pomůžeme se jen na vše podívat z jiného úhlu pohledu.

Můžete s námi popovídat o naší cestě do oka tornáda. Můžeme vám přímo ukázat, kudy jsme šli my. Nebo vás naše cesta bude třeba jen v něčem motivovat, inspirovat a půjdete jinou, svou cestou, kterou do oka tornáda také, dříve, nebo později dojdete. Dokonce vás do oka tornáda můžeme s vaším svolením a důvěrou i doprovodit, abyste měli možnost zažít ten pocit úplného klidu, hlubokého ticha, přijetí sebe sama, prostě přijetí všeho takového, jaké je a již navždy nemuseli jen věřit, že to existuje, ale skrze niterný prožitek již navždy věděli, že je to možné kdekoliv a kdykoliv budete chtít. 

Je už mnoho lidí, kteří se s námi na tuto cestu vydali a je možné se i s nimi postupně kontaktovat a konzultovat zkušenosti, prožitky a zážitky pro vlastní inspiraci.

Pro konzultace a domluvení termínů osobního setkání jsme pro vás denně od 9:00 do 18:00 k dispozici na uvedených kontaktech. Těšíme se na vás :)