pátek 8. července 2022

Dar Duše Duším skrze energie Slova(nů)✨

Vděčnost je energie Světelnosti Duše skrze Srdce 💖 "Člověka" již po věky věků. 

Skrze slovo, slova je vyjádření pocitu a citu bytosti vždy nepřesné a frekvenčně obalené pouhou možností člověka. 

Jakmile odhodíme vše, co nejsme my a staneme se "Člověkem", vyjádření se posune na úroveň vyšší frekvence. Po tomto aktu následuje možnost vyjádření pocitu skrze Duši jiné Duši ještě skrze formu, "Člověka". Poté již následuje vyjádření formou pouhé energie Duše Duši. 

V "Nové Zemi" existuje možnost prolnutí vším a se vším ještě s možností býti v těle "Člověka", což je nesmírný, Vesmírný Dar 🙏.

Děkuji, jsem ve Vděčnosti, tudíž ve Věčnosti 🙏💞

JSEM na cestě skrze Srdce 💓 k sobě
www.prilezitostkezmene.cz

úterý 17. května 2022

OSVOBOZENÍ DUŠE

Osvobozuji se od všech prokletí, zakletí, vztahů, které jsou uzavírající, omezující, upoutávající, uvězňující mnou samým, mně samého, jinou Duší, či entitou vytvořené. Ruším teď a tady všechna pouta na všech úrovních ve všech prostorech a časech. Nechť je má energie pod ochranou Univerza a mojí Duše v plné svobodě a volnosti. Tak se staň!

JSEM na cestě skrze Srdce 💖 k sobě...
www.prilezitostkezmene.cz

čtvrtek 17. března 2022

RYCHLEJI K SOBĚ

DEMO-KRACIE a její pojetí rovnosti a spravedlnosti pro všechny. Je moudré se podívati na to, co znamená pojem KRACIE a co značí pojem DEMO. Poté bude možné uviděti více a ucítit na jaké to jsme křižovatce. Cítěno křižovatce na vnější úrovni a primárně na úrovni vnitřní a v jasnosti krok za krokem pokračovat k sobě samým v sobě samých s minimálním ovlivněním od energií, jenž nejsou námi. Máme nyní možnost dostati se rychleji tam, uvnitř nás, kde jsme v JÁDRU A PRAVDĚ DOMA.

JSME na cestě skrze Srdce 💓 k sobě
www.prilezitostkezmene.czúterý 17. srpna 2021

NALADĚNÍ - JSI ČISTÝM ZDROJEM ✨

Terapie, jenž není terapií, jen pouhopouhým přirozeným propojením, opětovným napojením na sebe sama, na čistou podstatu Bytí produkující přirozeně šťastné reálné Lidské Vědomé "BYTÍ A ŽITÍ".

Není co opravovat, stačí se jen napojit na přímý a čistý zdroj ve Vás samých a zadat aktivní aktivitou k této cestě impuls a nechati se vést v sobě k sobě 🙏.

Nemusí to být vždy cesta snadná, ale dle našich zkušeností je to cesta, jenž nese ukazatel velké osobní odvahy, upřímnosti, přímosti, jasnosti, smysluplnosti, světelnosti osvětlující sebe samé v sobě samých vědomě nesoucí a rozšiřující "SVĚTLO" 🙏

Je-li cítěna ve Vás vnitřní potřeba "RA-DOSTI" z napojení, budeme s vámi při realizaci vaší změny jít přímou cestou k sobě samým ve VAŠEM CENTRU - "SRDCI 💗"u nás v "TERRA Centru".

Bude nám ctí být s Vámi u toho, být součástí společného vstupu do dalšího vzestupu 🙏.

TERAPIE, kde "SRDCE" 💗 bije, vítr změny  duje a Duše spokojeně pluje✨🙏

- Konzultace
- Osobní terapie

Jsme Vám k dispozici na kontaktech...

petr@prilezitostkezmene.cz
Tel +420 732 473 890

ewa@prilezitostkezmene.cz
Tel +420 608 700 035

JSME na cestě skrze Srdce 💓 k sobě
www.prilezitostkezmene.cz


neděle 15. srpna 2021

VIDĚNO CESTOU ZA ZÁVOJ ...

Zvládnutím nezvladatelné potřeby našich ne-JÁ v jakékoli formě mizí nadměrná spotřeba užírající primárně nás samé, respektive naši živou podstatu, jenž je naše Duše a Život sám a vše se přirozeně dostává do souladnosti se vším Živým zde na Matičce Zemi.

Zvládnutím naší potřeby nadměrné spotřeby se přirozeně otevírá cesta skrze možnosti uvidění nás samých ve skutečné podstatě, ve skutečné skutečnosti, která leží až za závoji nepřeberného množství neskutečností, iluzí, které jsou nám po staletí předkládána jakožto skutečnosti.

Tento svět o kterém je psáno leží jen za tenkým závojem iluzí a je jen na nás, kdy učiníme naším rozhodnutím a činy v tomto neskutečném světě průduch k možnosti uvidění Ducha, jímž v oné skutečné skutečnosti sami JSME.

Prolnutím tohoto závoje otevíráme sobě samým cestu s možností procházet z neskutečné skutečnosti do opravdové skutečnosti Ducha a na základě naší vnitřní síly, jenž je neomezená měnit tento neskutečný svět ve Svět skutečných skutečností.

Stáváme se díky tomuto průzraku uvědomělými tvůrci skutečné skutečnosti ve skutečnosti neskutečné a přetváříme tím neskutečnost ve skutečnou skutečnost, skutečnost "Boha" zářící v nás a přirozeně vyzařující z nás 🙏

JSME na cestě skrze Srdce 💓 k sobě
www.prilezitostkezmene.cz


pátek 6. srpna 2021

TERAPIE, KDE "SRDCE" 💗 BIJE

Těžké životní situace nám dané do života nás naučily uvěřit v sami sebe. Ve svou jedinečnost, která je u každého naprosto nenahraditelná. Tím je možné v nitru sebe už nepodlehnout a nenechat se dále ovládat životními situacemi, emocemi, ostatními lidmi, systémem.... 

Budeme velmi rádi, pokud vám naše cesta a to co denně činíme pro sebe i ostatní dodá motivaci a směr k vašemu majáku.

"PŘÍLEŽITOST KE ZMĚNĚ" je pro všechny otevřenou cestou ✨K SOBĚ SAMÝM  v SOBĚ SAMÝCH✨  

Pojďte s námi v sobě samých, KROK ZA KROKEM V PRAXI K PRAXI, JAK ŽÍT osobní ZMĚNU v souladnosti se sebou samým (samou).

Na základech zkušeností plynoucích nám denně do života a jejich zpracovávání vně i uvnitř sebe na společné cestě v partnerství trvající již více než 33 let, jsme se naučili vidět a uvidět mnohé na fyzické i energetické úrovni. 

Proto nyní vzniká energie a projekt provázaný na víceúrovňových základech, který nabízí nezávislý pohled a možnosti energetického léčení.

TERAPIE, kde "SRDCE" 💗 bije, vítr změny  duje a Duše spokojeně pluje✨🙏

Jsme Vám k dispozici na kontaktech...

Objednávky k osobním konzultacím/léčení na níže uvedených kontaktech:

petr@prilezitostkezmene.cz
Tel +420 732 473 890

ewa@prilezitostkezmene.cz
Tel +420 608 700 035

www.prilezitostkezmene.cz

středa 4. srpna 2021

PRŮVODCE NA CESTĚ...

Jednoho teplého letního dne mi přišla chuť na pěkně chlazeného zralého melouna. Doma jsme ho neměli a v ,,našem” místním venkovském obchodě také nebyl. Padlo rozhodnutí, že bychom si s manželem pro něj zajeli lesní cestou na koloběžkách, pěkně skrytí před přímým sluncem do 6 km vzdáleného Dvora Králové n.L.. Bylo to trošku bláznivé jet s melounem v batohu na zádech a při každém odrazu cítit jeho váhu. Ale auto nemáme, a v tom horku jet busem s respirátorem na nose? Né, to si raději trošku zasportujeme a o to více si toho melouna vychutnáme.
Vyjeli jsme po lesní cestě, ale nebylo to úplně, jako,, po másle”. Nějak toho dne jsem se nemohla dostat do tempa, často jsme zastavovali. V lese jsme neviděli žádné lidi, až na těžaře dřeva. Také, kdo by tam co dělal v běžné pracovní pondělí kolem poledne? Až na jednu paní jdoucí turistickým tempem, kterou jsme při míjení na koloběžkách pozdravili. Po nějakém čase jsme dojeli k vyhlídkové lavičce, kde se krásně otevírá prostor na celé panorama Dvora a okolí. Tam jsme spočinuli a osvěžili se vodou. Paní nás došla a mě napadlo se jí zeptat odkud jde a kam má namířeno. Paní se zastavila na kus řeči a začali jsme si povídat o životě. Bylo to velmi intenzivní setkání. Během hovoru řekla, že se jí najednou podlamujou nohy a měla potřebu si kleknout. Tak jsme se s manželem nacítili o co jde. Zeptali jsme se, zda stojí o náš náhled na situaci a momentální energie. Paní souhlasila. Svoje postřehy jsme jí sdělili. Byla překvapená z našeho sdělení, že skutečně to o čem jsme mluvili, tedˇ v životě řeší. Nabídli jsme, že jí s tím můžeme společně pomoci. Paní souhlasila. Naše zastávka na lavičce se lehce protáhla a čas najednou přestal existovat. Když jsme s procesem skončili, byli jsme překvapeni, že už je tolik hodin…..

Rozloučili jsme se s předáním kontaktu na nás v případě, že by ucítila potřebu nás
kontaktovat.

Po nějakém čase nám přišel e-mail od nějaké paní. Na popisovanou příhodu jsme
zapomněli. Paní se nám připomenula s poděkováním a krátkou zprávičkou, jak se její život dál vyvíjí a jak jí pomohlo naše setkání.

Proč vlastně tento příběh píšu?

Společně jsme vyhodnotili, že nic není náhoda. Naše cesty se měly protnout. Meloun to byl pouze impuls, jak nás dostat do stejného bodu ve stejný čas, aby se mohlo uskutečnit toto setkání.  Delší čas jsme se vědomě izolovali od lidí a svoje dary neuplatňovali.  Čas ,,izolace" jsme využili pro vnitřní práci sami na sobě.

Tímto setkáním nám bylo připomenuto a řečeno....

UŽ JE ČAS! 
UPLATNĚTE  SVÉ DARY A DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI!

Nastal čas pro naši společnou průvodcovskou terapeutickou práci s lidmi, kteří mají potřebu řešit svoje ,,bloky” na cestě k podstatě bytí.

Nabídl se nám i prostor, kde se můžeme setkávat v bezpečné soukromé zóně, hned vedle našeho bydlení. Tento prostor nabízí i možnost noclehu v garsonce pro zájemce z větší dálky.

Pokud ucítíte potřebu a navnímáte, že Vám skrze naše zkušenosti a naše možnosti  může být pomoženo v uvidění řešení a odstranění disharmonií, jsme Vám v pokoře a lásce k dispozici.
Pokud ucítíte potřebu tento přízpěvek dál šířit, jsme ve velké vděčnosti.

Jsme Vám k dispozici na kontaktech:

ewa@prilezitostkezmene.cz
Tel +420 608 700 035

petr@prilezitostkezmene.cz
Tel +420 732 473 890

Ewa a Petr Kvasničkovi
www.prilezitostkezmene.cz