sobota 3. ledna 2015

Naše cesta k jinému způsobu života a myšlení

Jaká že byla naše cesta k jinému způsobu života a myšlení?


Ten, kdo nás osobně zná, tak ví, že naše cesta ke změně, jinému způsobu myšlení a života nebyla vždy jednoduchá. Mnohdy jsme chodili po cestách, které neměly měkký povrch a velmi často jsme zaškobrtli o kdejaký kámen, spadli do nějaké stoky, či zapadli do bahna. 


O naší cestě, respektive jejím začátku a průběhu trvajícím přibližně 20 let jsme napsali elektronickou knihu - E-BOOK, kterou si každý může jednoduše stáhnout zde, nebo nově na našem blogu a přečíst.


Od doby, kde končí naše popsané vyprávění o naší cestě se za každý měsíc našeho života přihodilo tolik událostí, jako v minulém období za rok, možná ještě déle. Nevěděli jsme v tu dobu, čím to přesně je. Zda zrychlením času, změnou našeho způsobu života, či jinými změnami v celém Vesmíru, které nemůžeme ovlivnit a pořád se všude o nich píše. Bylo, a je to ve své podstatě úplně jedno. Události se dějí a na nás lidech je, abychom si je prožili, radovali se z každého dne a také se z toho, co přichází dostatečně poučili. 


Bylo by to všechno opět na velmi dlouhé psaní o tom, co se dělo dále. Proto jsme velice rádi, že o kousíčku našeho života, který v čase zde pozemském trval přibližně rok, natočila pořad pod názvem Bydlím na Bydlině i Česká televize. Bylo to nádherné období a velmi rádi se vracíme na místo činu k našim přátelům, se kterými si bezvadně rozumíme. Jsou to skvělí lidé a možná, možná, že až jednou budeme mít touhu se někde usadit .....

Zatím jsme však pořád nabiti tím, co se děje každý den okolo nás a tím, jak nyní žijeme. Není to pro mnoho lidí pochopitelné, protože žijeme úplně jiný způsob života, než převážná většina populace. Bez trvalého domova, pravidelných a pro "normální život" standardních příjmů. Neříkáme, že je to pořád jen skvělé a jednoduché a že nám peníze k životu občas nechybí. Ale i tady v ČR žijí lidé, kteří  v případě nouze pomohou a za odvedenou práci poskytnou jídlo, střechu nad hlavou i vlídné slovo. A to je přece velmi dobrá zpráva ukazující pozitivní změnu! Určitě nejsou všichni takový, co by po lidech, kteří v tomto úžasném systému finančně (nikoliv lidsky) zkrachovali házeli jen samé kamení a odsoudili je v okamžiku, kdy je uvidí. Je starou indiánskou pravdou, že "Nemá mě právo soudit ten, kdož v mých mokasínách denně nechodí". A zase, jako i jindy zde platí ten úžasný a velmi poučný vesmírný zákon energie, že to, co člověk ze sebe vyzařuje se mu v zesílené míře vrací zpět. 

Dny ubíhají už možná rychleji, než voda v potoce a my s manželkou spolu žijeme již více než 27 let. Z dřívějšího společného podnikání a soutěživého prostředí jsme po 18ti letech odešli prakticky ze dne na den. Po této části života jsme se však měli tu čest potkat s velikou spoustou úžasných lidí, jak soukromě, tak i u několika velmi zajímavých projektů, kde jsme jakožto dobrovolníci vypomáhali a dělali to, co nám přináší radost a dává nám to smysl z hlediska propojenosti s Matkou Zemí, kterou již mnoho let cítíme, jako naší živou součást. Vnímáme velmi intenzívně její stav a to, jak se lidstvo k této naší Matce chová. Na svých cestách životem jsme už pochopili mnohé. Pochopili jsme, že vše je živé a my lidé, zvířata, další živé bytosti i sama příroda společně jedeme na lodi s názvem PLANETA ZEMĚ. Respektive, že my všichni jsme PLANETA ZEMĚ. 


A tak jak to bývá, lidé si přitahují to, co vyzařují. Na podzim roku 2013 jsme se prvně osobně viděli s představiteli projektu Green Life, kteří přednášeli o tom, jak zachraňují deštné pralesy a ohrožené druhy zvířat. Prostě chrání divokou přírodu na Sumatře a nechávají ji ve své úžasné divokosti bez jakýchkoliv hospodářských, či jiných drastických zásahů. A to nás vnitřně velmi oslovilo. Projekt Green Life a výchovně vzdělávací projekt pro děti a mládež, Nejbohatší ekosystémy planety Země, se včetně Milana a Zuzky, kteří je vytvořili dostali ihned do našich srdcí.

Celý následný rok jsme se s Milanem, Zuzkou a programy na záchranu divoké přírody průběžně společně potkávali na různých místech ČR. C
htěli jsme pomoci dobré věci a jednoho dne slovo dalo slovo a stali jsme se dobrovolníky. A tím vlastně i součástí tohoto úžasného projektu, respektive projektů. Green Life a NEPZ

Takže nyní žijeme dále svůj svobodný způsob života a děláme činnost, která nás naplňuje, baví a dává smyslu nejen nám, ale cítíme, že i planetě Zemi a celému Vesmíru. 

Pojďme prosím společně měnit vědomí, že není ona Země, příroda, zvířata a někde vedle nich, mimo klece žijeme my lidé, ale že jsme všichni jedno a velmi úzce spjati s planetou Zemí! Darujme planetě Zemi a tudíž i sobě samým dárek. Chraňme divokou přírodu na celé planetě! To přece stojí za to, dát dárek Zemi a zároveň zachránit sami sebe!


Petr a Ewa Kvasničkovi

Žádné komentáře:

Okomentovat